Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ochrana před účinky ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBOIZ ZK 2 2P anglicky
Garant předmětu:
František Podzimek
Přednášející:
Tomáš Veselský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů.

Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků.

Vstupní požadavky předmětu:

Stavba hmoty, základní typy jaderných přeměn. Vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření. Interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou

Detekce IZ.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně. Principy a cíle radiační ochrany. Základní principy ochrany před vnějším IZ a ochrany před vnitřní kontaminací. Systém limitování dávek, ionizující záření v legislativě České republiky. Použití ZIZ ve zdravotnictví

Požadavky:

E-learningový kurz ( dílčí testy po 20 otázkách )

Závěrečný test v systému Moodle 100 otázek s mnohočetným výběrem odpovědí (multiple choice questions).

Osnova přednášek:

1.Stavba hmoty, základní typy jaderných přeměn. Vlastnosti základních typů ionizující záření.

2.Zdroje ionizujícího záření, interakce ionizujícího záření s látkou, rozložení sdělené energie ionizujícího záření v látce, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a v ochraně před ionizujícím zářením.

3.Principy detekce ionizujícího záření. Detekce založená na primárních účincích - detekce založená na ionizaci v plynné fázi, v pevné fázi, na excitaci v pevné a kapalné fázi, na jaderných reakcích. Detekce založená na sekundárních účincích - fotografické metody detekce, chemické metody detekce, kalorimetrické metody detekce, dozimetrie pevnou fází, bublinkové a mlžné komory, osobní dozimetry.

4.Biologické účinky ionizujícího záření. Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, stochastické a nestochastické účinky, Radiosenzitivita a radiorezistence.

5.Principy a cíle radiační ochrany. Základy ochrany před ionizujícím zářením., ochrana před vnějším IZ, ochrana časem, vzdáleností, stíněním, ochrana před vnitřní kontaminací.

6.Systém limitování dávek.

7.Využití ionizujícího záření. Radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, průmyslové využití ionizujícího záření.

8.Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování

Radiační zátěž člověka z přírodních a umělých zdrojů.

9.Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiobiologické události v medicíně. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ.

10.Ionizující záření a legislativa České republiky. Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon, SÚJB, Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: možnost si procvičovat testové otázky v prostředí Moodle

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] TURNER, J. E. Atoms, radiation, and radiation protection. 3rd completely rev. and enl. ed. Weinheim: Wiley-VCH, c2007. ISBN 978-3-527-40606-7.

[2] Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004

[3] MARTIN, James E. Physics for radiation protection. Third completely updated edition. Weinheim: Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-3-527-41176-4.

[4] MARTIN, Alan D. An introduction to radiation protection. 6th ed. London: Hodder Arnold, c2012. ISBN 978-1-4441-4607-3

Doporučená literatura:

[1] STATKIEWICZ-SHERER, Mary Alice, Paula J. VISCONTI a E. Russell RITENOUR. Radiation protection in medical radiography. 6th ed. Maryland Heights: Mosby/Elsevier, c2011. ISBN 978-0-323-06611-2.

[2] STABIN, Michael G. Radiation protection and dosimetry: an introduction to health physics. New York: Springer, c2008. ISBN 978-0-387-49982-6.

[3] L'ANNUNZIATA, Michael F. Handbook of radioactivity analysis. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 2003. ISBN 0124366031.

[4] Martin, J. E. And Lee, C.: Principles of Radiological Health and Safety, Wiley - Intersience, New Jersey, 2003

[5] Fundamentals of ionizing radiation dosimetry. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2017. ISBN 9783527808243.

[6] Radiation Protection [online]. Czech Republic, Prague [cit. 2019-04-20]. Available from:

https://www.sujb.cz/en/radiation-protection/

[7] Radiation Protection [online]. Czech Republic, Prague [cit. 2019-04-20]. Available from: https://www.iaea.org/topics/radiation-protection

[8] National Radiation Protection Institute [online]. Czech Republic, Prague [cit. 2019-04-20]. Available from: https://www.suro.cz/en

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN
Veselský T.
15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6171206.html