Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínská technika v aj - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Biomedicínská technika v aj

Information on prescribed minimum number of compulsory optional ( PV) subjects for each specific semester can be found in the relevant study plan of the study programme.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7ABBALP Algoritmizace a programování KZ 4 2P+2C Z povinný předmět
F7ABBAF1 Anatomie a fyziologie I.
Anastasiya Lahutsina, Anastasia Sedova, Ksenia Sedova 
Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7ABBBLG Biologie Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Z 1 1P Z povinný předmět
F7ABBFY1 Fyzika I. Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7ABBKT Komunikační technologie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 6 2P+4C Z povinný předmět
F7ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7ABBMT Medicínská terminologie Z 1 1C Z povinný předmět
F7ABBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. KZ 1 1C Z povinný předmět
F7ABBPSL Psychologie KZ 2 1P+1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7ABBAF2 Anatomie a fyziologie II.
Anastasiya Lahutsina, Anastasia Sedova, Ksenia Sedova 
Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
F7ABBCHM Chemie Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
F7ABBFY2 Fyzika II. Z,ZK 6 2P+2C+2L L povinný předmět
F7ABBITP Integrální počet Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7ABBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7ABBPPM2 Práce s programovými prostředky (Matlab) II. KZ 2 2C L povinný předmět
F7ABBPP První pomoc KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7ABBTEL Teoretická elektrotechnika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
F7ABBMAT Marketing zdravotnické techniky KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
F7ABBPPP Práce s programovými prostředky KZ 2 2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) KZ 2 2C Z povinný předmět
F7ABBBCH Biochemie Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
F7ABBEM Elektrická měřění Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7ABBELF Elektrofyziologie Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
F7ABBEO Elektronické obvody Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7ABBFCH Fyzikální chemie Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7ABBMVP Metodologie výzkumné práce KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7ABBUSS Úvod do signálů a systémů Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7ABBBFT Biofotonika KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
F7ABBFVP Funkce více proměnných KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) KZ 2 2C L povinný předmět
F7ABBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7ABBHE Hygiena a epidemiologie ZK 1 1P L povinný předmět
F7ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
F7ABBMEC Mechanika Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7ABBMS Modelování a simulace Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření ZK 2 2P L povinný předmět
F7ABBSPR1 Semestrální projekt I. KZ 1 1C L povinný předmět
F7ABBSM Senzory v medicíně Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7ABBZP Základy patologie ZK 2 2P L povinný předmět
F7ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
F7ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
F7ABBSJ Skriptovací jazyky KZ 2 2C L povinně volitelný předmět
F7ABBVBI Virtuální bioinstrumentace KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7ABBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
F7ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 4 4L Z povinný předmět
F7ABBSPR2 Semestrální projekt II. KZ 4 4C Z povinný předmět
F7ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7ABBAZD Analýza zpracování biomedicínských dat KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
F7ABBTA Technická audiologie
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
F7ABBZOD Zpracování obrazových dat KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7ABBBP Bakalářská práce Z 6 8C L povinný předmět
F7ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství ZK 2 2P L povinný předmět
F7ABBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7ABBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika) Z,ZK 2 1P+1L L povinný předmět
F7ABBROP Řízená odborná praxe Z 2 80XH L povinný předmět
F7ABBSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 1C L povinný předmět
F7ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika Z,ZK 5 2P+3L L povinný předmět
F7ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7ABBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
F7ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
F7ABBRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1126268481305.html