Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Detektory ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBDIZ KZ 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Plynové detektory, proudové ionizační komory, impulsní ionizační komory, proporcionální detektory, tvar výstupního impulsu proporcionálního počítače, detekce a spektrometrie neutronů proporcionálními počítači, Geiger - Müllerovy detektory, koronové detektory, použití organických scintilátorů, kapalné scintilátory, Čerenkovovy detektory, polovodičové detektory, kompenzované Ge(Li) a HPGe detektory pro detekci fotonů, chlazení detektorů, polovodičové detektory z jiných materiálů než Si a Ge.

Požadavky:

Povinná účast na všech přednáškách. Každý student napíše test.

Osnova přednášek:

1. Plynové detektory

2. Proudové ionizační komory, impulsní ionizační komory

3. Proporcionální detektory, tvar výstupního impulsu

proporcionálního počítače

4. Detekce a spektrometrie neutronů proporcionálními

počítači

5. Geiger-Müllerovy detektory

6. Koronové detektory

7. Kapalné scintilátory, použití organických scintilátorů

8. Čerenkovovy detektory

9. Polovodičové detektory

10. Kompenzované Ge(Li) a HPGe

11. Detektory pro detekci fotonů

12. Chlazení detektorů

13. Polovodičové detektory z jiných materiálů než Si a Ge.

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996.

[2] Helán, V. a kol. Sborník přednášek z kurzu „Rentgenová spektrometrie“. 2005.

289 s. ISBN 80-86380-17-3. (kap. 3.6)

Detekce a spektrometrie ionizujícího záření [Česká republika]: Ullmann, V.,

2005. http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm [citováno 8. října

2007]

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6174406.html