Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra urbanismu a územního plánování

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D27ASK Adaptace sídel na změny klimatu česky Předmět je vypsán
D27ASK_EN Adaptation of Urban Structures to Climate Changes anglicky Předmět je vypsán
D27AEK_EN Architecture Landscape And Applied Ecology anglicky Předmět je vypsán
D27AKK Architektura a krajina česky Předmět je vypsán
D27ARC Architektura krajiny
 
česky Předmět není vypsán
D27AEK Architektura, krajina a aplikovaná ekologie česky Předmět je vypsán
127ATUR Atelier urbanistický česky KZ 9 7C Předmět je vypsán
127AMG1 Ateliér tvorby - magisterský 1 česky KZ 14 12C Předmět je vypsán
127AMG2 Ateliér tvorby - magisterský 2 česky KZ 16 12C Předmět je vypsán
127BPAA Bakalářská práce česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
127BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
127BAPT Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
127BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
127XCAD CAD v územním plánování česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
127CP11 City planning 11 anglicky ZK 2 2P ZK 2 2P Předmět je vypsán
D27KKZI_EN Cultural Landscape and Characteristic Features of its Individuality anglicky Předmět je vypsán
127DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
127XESC Ekonomika a org. samospráv.územ.celků
 
česky Z 2 2P Předmět je vypsán
127ESUD Experimental Studio of Urban Design anglicky KZ 7 6C KZ 7 6C Předmět je vypsán
127HPGB Historic Parks, Gardens and Built Environments anglicky ZK 4 2P ZK 4 2P Předmět je vypsán
D27INU Inženýrský urbanismus
 
česky Předmět není vypsán
127XKRS Krajina a sídla česky Z 2 2P Předmět je vypsán
127YKRP Krajinné plánování česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
127KAZP Krajinářská architektura a životní prostředí česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
D27KKZI Kulturní krajina a znaky její individuality česky Předmět je vypsán
127LAHE Landscape Heritage anglicky ZK 4 3C ZK 4 3C Předmět je vypsán
127XMWO Mezioborový workshop česky Z 2 1P+2C Předmět je vypsán
127NUKP Nástroje územního a krajinného plánování česky Předmět je vypsán
127YNUP Nástroje územního plánování česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D27PHK Památkové hodnoty kulturní krajiny česky Předmět je vypsán
127XPVO Plánování venkovských sídel česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
127PZ01 Projekt 1 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
127PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
127YSUP Seminář z územního plánování česky Z 2 2C Předmět je vypsán
127XSEI Sociální a ekonomická infrastruktura sídel česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D27SPUT Současnost a perspektivy urbanistické tvorby
 
česky Předmět není vypsán
127SPPI Spatial Planning and Public Infrastructure anglicky ZK 4 2P+1C ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D27URSR Strategie rozvoje sídel a regionů
 
česky Předmět není vypsán
D27URS Strategie rozvoje sídel a regionů česky Předmět je vypsán
127XTIS Technická infrastruktura sídel a regionů
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
127XTPL Technika územního plánování česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127XTKP Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán. česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
127TCL Transformations of Cultural Landscapes anglicky ZK 4 3P Předmět není vypsán
D27USS_EN Urban Structure of Settlements anglicky Předmět je vypsán
127ULPC Urban and Landscape Planning of the 21st Century anglicky Z 2 2P Z 2 2P Předmět je vypsán
127URDA Urban design anglicky Z,ZK 3 2P Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
D27UUP_EN Urbanism and Spatial Planning anglicky Předmět je vypsán
127UB01 Urbanismus 1 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
127URB1 Urbanismus 1
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
127UR2B Urbanismus 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
127YUR3 Urbanismus 3 česky Z 2 2P Předmět je vypsán
127UR3B Urbanismus 3
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
D27UUP Urbanismus a územní plánování česky Předmět je vypsán
D27USUU_EN Urbanistic Structures – Urbanity and Sustainability anglicky Předmět je vypsán
127UKKO Urbanistická a krajinářská kompozice česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
D27USS Urbanistická struktura sídel česky Předmět je vypsán
127YUSS Urbanistická struktura sídel česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
127USRM Urbanistické struktury a rozvoj měst česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
D27USUU Urbanistické struktury – urbanita a udržitelnost česky Předmět je vypsán
127VIS Veřejná infrastruktura sídel
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
127VEIS Veřejná infrastruktura sídel česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
127XZUR Základy urbanismu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
127YUZM Územní management česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D27UPH Územní plánování a hodnoty území česky Předmět je vypsán
D27UPK Územní plánování a krajina česky Předmět je vypsán
127YPSK Územní plánování sídel a krajiny česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11127.html