Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z územního plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YSUP Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Petr Durdík, František Pospíšil
Přednášející:
Dušana Andrášová, František Brynda, Vojtěch Kořalka
Cvičící:
Gloria Abu Zummarová, Dušana Andrášová, František Brynda, Jan Cihlář, Petr Durdík, Václav Jetel, Vojtěch Kořalka, Ondřej Madar, Jan Mužík, František Pospíšil, Daniel Stojan
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět dává ucelenou představu o postupech v územním plánování na konkrétních příkladech, kde posluchači individuálně zpracovávají jednotlivé fáze územně plánovacího procesu od analýzy území po jednoduchý návrh a jeho přepis do regulace území.

Úspěšné absolvování předmětu nahradí samostatnou povinnou seminární práci předmětu YUR3.

Požadavky:

Předmět nemá návaznosti.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.Zadání seminární práce (úloha 1 - 6).

2.Širší vztahy, limity území vyplývající z platné legislativy na úrovni státu a obce (památková ochrana, ochrana přírody a krajiny vč. nerostného bohatství, ochranná pásma inženýrské a dopravní infrastruktury, hygienická a hluková pásma, veřejně prospěšné stavby a podobně).

3.Konzultace rozpracované úlohy č. 1.

4.Průzkum vybraného území (podrobný stav území zjištěný pochozím průzkumem na místě).

5.Konzultace úlohy č. 2.

6.Hodnoty území.

7.Konzultace úlohy č. 3.

8.Problémy v území, problémový výkres (na základě pochozího průzkumu a výkresu limitů zpracovat problémový výkres pro vlastní návrh řešení).

9.Konzultace úlohy č. 4.

10.Urbanisticko-architektonický návrh (na základě problémového výkresu zakreslit do mapového podkladu předaného vzorku území návrh funkčního využití území v úrovni územního plánu s použitím funkční regulace území).

11.Regulační zásady, systém regulace území (do vybraného vzorku území zakreslit návrh řešení jako výkres prostorového uspořádání a v úrovni regulačního plánu návrh řešení s prvky funkční a prostorové regulace).

12.Konzultace úlohy č. 5 a 6.

13.Odevzdání seminární práce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopení obsahu a souvislostí územně plánovací činnosti od analýzy území po jednoduchý návrh regulace.

Studijní materiály:

1Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon

1Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti

1Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

:Platné ÚPP a ÚPD předaného vzorku území

Poznámka:

<COMMENT>$,Je nutno zapsat při zapsání 127BPAA</COMMENT>

Další informace:
https://uzemi.eu/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-835

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
místnost TH:A-835

10:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
Čt
místnost TH:A-835

08:00–09:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539706.html