Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Seminář z územního plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YSUP Z 2 2C česky
Přednášející:
Dušana Andrášová, František Brynda, Vojtěch Kořalka
Cvičící:
František Pospíšil (gar.), Petr Durdík (gar.), Dušana Andrášová, František Brynda, Václav Jetel, Vojtěch Kořalka, Ondřej Madar, Jan Mužík, Daniel Stojan
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět dává ucelenou představu o postupech v územním plánování na konkrétních příkladech, kde posluchači individuálně zpracovávají jednotlivé fáze územně plánovacího procesu od analýzy území po jednoduchý návrh a jeho přepis do regulace území.

Úspěšné absolvování předmětu nahradí samostatnou povinnou seminární práci předmětu YUR3.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon

Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Platné ÚPP a ÚPD předaného vzorku území

Poznámka:

<COMMENT>$,Je nutno zapsat při zapsání 127BPAA</COMMENT>

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-836

08:00–09:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A836
místnost TH:A-835

18:00–19:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A835
místnost TH:A-836

10:00–11:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A836
místnost TH:A-835

16:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A835
místnost TH:A-835

12:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A835
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539706.html