Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Územní plánování sídel a krajiny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YPSK Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Václav Jetel, Jiří Kupka, Daniel Stojan
Cvičící:
Václav Jetel, Jiří Kupka, Daniel Stojan
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět vyučovaný na oboru inženýrství životního prostředí přestavuje úvod do urbanismu, urbanistické tvorby, územního a regionálního plánování jako základ pro zpracování bakalářské práce na Katedře urbanismu a územního plánování. Doplňuje semestrové projekty o teorii a širší odborný kontext a je přípravou k části státní bakalářské zkoušky organizované Katedrou urbanismu a územního plánování.

Požadavky:

Předmět má přednášky a cvičení. Docházka na přednášky není povinná, je však vzhledem k bezprostřední návaznosti na témata cvičení doporučená. Aktivní účast na cvičeních je povinná. Při zkoušce se zohledňuje aktivita během semestru. Výstupy cvičení uložené v Moodlu jsou podmínkou přístupu ke zkoušce.

Osnova přednášek:

1) Historie urbanismu – charakter sídel a osídlení ve vývoji našeho území

2) Vnímání a koncepty urbanistického prostoru

3) Základní typologie urbanistických prostorů – náměstí, ulice, odvozené typy

4) Význam krajiny a krajinného rámce pro charakter sídel, přírodní atributy sídel

5) Brownfieldy, suburbanizace, smart cities, adaptace na klimatické změny, sociálně vyloučené lokality

6) Regionální plánování – PÚR ČR, ZÚR, ÚRP

7) Územně plánovací dokumentace – ÚP a RP

8) Územně plánovací podklady – ÚAP

9) Územně plánovací podklady – ÚS

10) Současné trendy urbanismu a územního plánování

11) Základní urbanistická typologie – bydlení

12) Základní urbanistická typologie – občanská vybavenost

13) Veřejná prostranství – význam, funkce, forma

Osnova cvičení:

Cvičení navazují na přednášku a formou drobných úloh, analýz či prezentací rozvíjí téma dalé přednášky

1-5 Historie, kompozice, vnímání prostoru (výklady, práce v hodině a závěrečná prezentace studentů)

6-10 Analýzy konkrétních územně plánovacích dokumentů (výklady, práce v hodině, závěrečná prezentace)

11-13 Jednoduché návrhy drobných urbanistických situací (práce v hodině, prezentace)

Cíle studia:

Cílem studia je získání dostatečného teoretického a praktického základu studentů oboru inženýrství životního prostředí pro zpracování různě zaměřených bakalářských prací na Katedře urbanismu a územního plánování a složení části státní bakalářské zkoušky organizované Katedrou urbanismu a územního plánování. Předmět též doplňuje kompetence získané absolvování semestrálních projektů.

Studijní materiály:

HEXNER, Michal - NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.

LYNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.

BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.

KRIER, Léon, Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.

KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,

NORBERG - SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-835

12:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
místnost TH:A-835

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A835
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7598906.html