Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Urbanismus 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UR3B Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 127URB1 a 127URB2.

Osnova přednášek:

Přednáškové okruhy: urbanistické souvislosti plánovitého rozvoje sídelních struktur v minulých obdobích. Charty moderního urbanismu. Systémy územního plánování v evropském kontextu. Vývoj legislativy územního plánování v českém prostoru. Současné legislativní prostředí ve vztahu k územnímu plánování. Orgány územního plánování. Cíle a úkoly územního plánování. Nástroje územního plánování. Územně plánovací podklady. Limity území. Hodnoty území s důrazem na urbanistické hodnoty území. Problémový výkres. Rozbor udržitelného rozvoje území. Politika územního rozvoje. Územně plánovací dokumentace. Urbanistické souvislosti vývoje sídelní struktury a rozvoje hl. m. Prahy. Územní plán Prahy. Metodické nástroje pro regulaci území. Územní rozhodnutí. Dva druhy územních opatření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s vývojem stavby měst.

Porozumět principům územního plánování v České republice

Studijní materiály:

Stavební zákon 183/2006 Sb.

Vývoj urbanismu I,II - Hrůza, Zajíc

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1823806.html