Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127BPAA Z 24 16C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 100ODPR
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATZ1
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATZ2
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129AT01
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129AT02
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATA3
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129AAKO
Podmínkou zápisu na předmět 127BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATV4
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Karin Dvořáková, Jan Hendrych, Václav Jetel, Ivan Kaplan, Jiří Kugl, Jiří Kupka, Daniel Stojan, Kateřina Štréblová Hronovská
Cvičící:
Karin Dvořáková, Jan Hendrych, Václav Jetel, Ivan Kaplan, Jiří Kugl, Jiří Kupka, Daniel Stojan, Kateřina Štréblová Hronovská
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

První kvalifikační práce - samostatná odborná práce studenta, většího rozsahu - ukončující bakalářský stupeň studia. Obhajoba bakalářské práce je jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Pro zápis bakalářské práce na katedře urbanismu a územního plánování (K127) je nutné zapsat si v 8. semestru volitelné předměty 127YUR3 Urbanismus 3 a 127YSUP Seminář z územního plánování. Při zápisu do navazujícího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství se lze zapsat pouze na zaměření Architektura a urbanismus.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky, probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení, probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce.

Cíle studia:

Cílem práce je ověřit znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia. Účelem bakalářské práce je také prokázat schopnost samostatné tvůrčí práce a prezentace výsledků srozumitelnou a graficky vhodnou formou.

Studijní materiály:

Studijní materiály závisí na tématu bakalářské práce. Základní literatura a zdroje jsou uvedené v zadání bakalářské práce. Další materiály jsou doporučeny vedoucím práce v průběhu konzultací.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/bakalarska-prace/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6765706.html