Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy urbanismu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127XZUR Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Zuzana Boušková, Jiří Kupka, Tereza Švárová
Cvičící:
Zuzana Boušková, Jiří Kupka, Tereza Švárová
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět představuje úvod do různých problémů soudobého urbanismu a územního plánování. Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních urbanistických otázek až po sondy do vybraných problémů soudobého urbanismu. Předmět je doplněn prvky zážitkové pedagogiky (vycházky, urbanistické hry) prohlubujícími a osvětlujícími problematiku územního plánování.

Požadavky:

Volitelný předmět je doporučen pro všechny obory, nemá žádné prerekvizity. Je ukončen zápočtem uděleným za docházku (70%) a dostatečnou aktivitu v hodinách.

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu, urbanismus a urbanistická kompozice (základní pojmy, obsah)

2) Vnímání urbanistického prostoru – mentální mapy, orientace a její význam, postřehnutelná

odchylka, deprivace, přesycení, obraz města Kevina Lynche

3) vycházka (přednáška není)

4) vycházka (přednáška není)

5) Město jako obraz lidského světa, hledání ideálního města – utopie a její význam pro

urbanismus, nové urbanistické projekty 20. století

6) interaktivní hra (přednáška není)

7) Adaptace sídel na změny klimatu

8) Urbanistické problémy současnosti – brownfields, suburbanizace, sociálně vyloučené

komunity

9) Hlavní kompoziční principy (proporce, měřítko, rytmus, gradace, symetrie, asymetrie)

10) Přírodní atributy městské krajiny – význam krajiny pro vznik a rozvoj města, terén, zeleň voda

11) - 12) rezerva dle konkrétních požadavků a aktuálních témat

Osnova cvičení:

1) Hodnocení kvality veřejných prostranství, hledání shody a následná diskuze

2) Krátká vycházka

3) Vycházka po Dejvicích (zejména prostor u fakulty, NTK, navazující ulice) – hledání prvků

obrazu města dle Lynche, po návratu do školy mentální mapa Dejvic

4) Vycházka po Dejvicích (směrem k Vítěznému náměstí) – typologie urbanistických prostorů

(náměstí, ulice, pasáž, vestibul, loubí + nábřeží) – výklad na místě, diskuze nad kvalitou

vybraných navštívených prostranství

5) Teorie města krátkých vzdáleností (moderní trendy v plánování měst – pěší zóny, dostupnost, dostatečná přehlednost)

6) hra Máme plán (územní plánování, participace)

7) simulační hra Adaptopolis + diskuze na téma adaptačních opatření

8) Městský architekt – k čemu je potřeba, příklady, diskuze

9) Savannah a další americká města - prezentace a diskuze

10) pouze přednáška

11) - 12) rezerva dle konkrétních požadavků a aktuálních témat

Cíle studia:

Cílem studia je rozšířit povědomí o urbanismu a územním plánování a různými formami vč. metod zážitkové pedagogiky prohloubit znalosti získané v základních kurzech. Předmět zejména chce vyvolávat otázky a hledat odpovědi, naučit se dívat na sídla novýma očima, přemýšlet o nich a vytvářet si vlastní názory. Výklady jsou vždy doplněny vycházkami, příklady, diskuzemi a interaktivními aktivitami. Pro studenty oboru Z je předmět vhodný jako příprava na SBZ.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou dostupné na Moodlu ČVUT.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-836

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A836

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4949806.html