Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Plánování venkovských sídel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127XPVO Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Zuzana Boušková, Jiří Kupka, Tereza Švárová
Cvičící:
Zuzana Boušková, Jiří Kupka, Tereza Švárová
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět uvádí do otázek venkovského urbanismu, zejména chce vyvolávat otázky a hledat odpovědi, naučit se dívat na sídla novýma očima. Pro studenty oboru Z pokrývají výklady obsah části státnicových otázek z urbanismu.

Požadavky:

Volitelný předmět je doporučen pro všechny obory, nemá žádné prerekvizity. Je ukončen zápočtem uděleným za docházku (70%), zpracování a přednesení prezentace a dostatečnou aktivitu v hodinách.

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu, podmínky zápočtu, vymezení venkova (statistické, administrativní, historické)

2) Hlavní typy venkovských půdorysů – historické jádro (staré mapy)

3) Hlavní typy uspořádání historické plužiny

4) Kolektivizace zemědělství a její důsledky pro zemědělskou krajinu

5) Nové vesnice (Nový Bítov, Rovná) + ukázky špatných příkladů (foto)

6) Historické urbanistické hodnoty sídel, jejich památková ochrana

7) Specifika veřejných prostranství na vesnici – povrchy komunikací, mobiliář, zeleň, vodní prvky na vesnici

8) Venkovská zástavba a ochrana přírody a krajiny

9) Představení znaků venkovského domu dle prof. Škabrady – dobré a špatné příklady

10) Úskalí a výzvy ÚP plánování vesnic – ukázky konkrétních ÚP s diskuzí na různými problémy a otázkami, které při jejich tvorbě hrály roli

11) - 12) rezerva na konkrétní aktuální témata

Osnova cvičení:

1) Základní typické (charakteristické, odlišující) znaky města / venkova - diskuze

2) Vymezení historického jádra a hledání dochovaných struktur na základě analýzy starých map

3) EIA/SEA – interaktivní hra

4) Představení čítanky kolektivizace

5) Soudobá tvorba na vesnici – specifika zachování genia loci venkova – ukázky staveb/přístupů + diskuze

6) referáty studentů

7) Revitalizace návsi v Květnici – ukázka řešení veřejného prostranství na vesnici + diskuze na téma specifik

8) Představení urbanistického manuálu NPŠ – některé vybrané zásady z urbanistického manuálu k nové výstavbě

9) Regulace na vesnici – co by se mohlo regulovat a jak (co umožňuje ÚP, RP, ÚP s prvky RP z hlediska architektury, parcelace, oplocení atd) – ukázky – fotky, diskuze

10) viz přednáška

11) - 12) rezerva na konkrétní aktuální témata

Cíle studia:

Student pochopí historické a společenské souvislosti vývoje venkovských sídel a krajiny, získá citlivější přístup k projekci staveb a tvorbě urbanistických studií týkajících se venkovského prostoru.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou dostupné na Moodlu ČVUT.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24862105.html