Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Veřejná infrastruktura sídel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127VEIS Z,ZK 7 3P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Jetel
Přednášející:
Marek Janatka, Václav Jetel
Cvičící:
Marek Janatka, Václav Jetel
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prací urbanisty a územního plánovače při navrhování koncepcí veřejné infrastruktury.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: zpracování pasportu veřejného prostoru včetně výkresu současného stavu, popisem všech systémů veřejné infrastruktury a fotodokumentace. Minimálně 6 aktivních konzultací a 2 prezentace před kolegy.

Požadavky ke zkoušce: zápočet + test + ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia předmětu, definice veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPP (územní studie, územně analytické podklady)

2. Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPD (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí, dokumentace staveb

3. Dopravní infrastruktura I. - definice, rozdělení, základní limity a parametry pozemních komunikací, typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu

4. Dopravní infrastruktura II. - pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava

5. Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI, sdružené trasy technického vybavení území

6. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - zásobování vodou, kanalizace

7. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - odpadové hospodářství, energetické systémy

8. Technická infrastruktura III. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - elektronické komunikace, produktovody, protipovodňová opatření

9. Občanská vybavenost I. - definice, druhy, význam ve struktuře sídla

10. Občanská vybavenost II. - urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV

11. Veřejná prostranství I. - definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář

12. Veřejná prostranství II. - zásady řešení a koordinace

13. Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura

Osnova cvičení:

1. Zadání rozsahu řešeného území.

2. Odsouhlasení výběru veřejného prostranství. Mapové podklady.

3. Výkres širších vztahů.

4. Prezentace řešeného veřejného prostranství - základní údaje.

5. Dopravní infrastruktura - pasportizace.

6. Technická infrastruktura - pasportizace.

7. Zelená infrastruktura - pasportizace.

8. Občanské vybavení - pasportizace.

9. Kvalita veřejného prostranství - SWOT analýza.

10. Textová část - formulace obsahu práce.

11. Konzultace projektu.

12. Prezentace vyhodnocení stavu řešeného území.

13. Odevzdání projektu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prací urbanisty a územního plánovače při navrhování koncepcí veřejné infrastruktury.

Studijní materiály:

!VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.

!MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.

?Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

?SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.

?MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/127veis/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-835

10:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
místnost TH:A-835

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A835

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5565206.html