Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133YATK Aplikace teorie konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
126YBVE BIM ve veřejných investicích
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
124YHVK Halové a velkorozponové konstrukce budov česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YKHK Komplexní hodnocení kvality budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YMOB Modelování budov - BIM
 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNSK Navrhování skleněných konstrukcí česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
101YNUM Numerické metody česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPOD Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPS5 Prefabrikované a montované konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPFS Prefabrikované konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
126YPDV Projekt z developmentu
 
česky Z 2 2C Předmět je vypsán
134YPMK Projektování membránových konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSOK Speciální ocelové konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSOD Styčníky ocelových a dřevěn. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
125YTCH Technologická zařízení budov česky Z 2 2P Předmět je vypsán
132YUPM Univerzální principy mechaniky česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
101YFAV Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022047-NC20230202_2.html