Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BIM ve veřejných investicích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YBVE Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Úvod k metodě BIM ve veřejném sektoru - charakteristika, standardizační instituce.

Specifika metody BIM ve veřejném sektoru.

Zadávání veřejných investic metodou BIM I - smluvní dokumentace.

Zadávání veřejných investic metodou BIM II - smluvní dokumentace.

Hodnocení nabídek při zadávání veřejných investic metodou BIM.

Digitální komunikace a procesy u veřejných investic zadané metodou BIM.

Zavádění metody BIM do organizace z veřejného sektoru.

Integrace metody BIM u veřejného investora - pozemní stavitelství.

Případová studie veřejné investice zadané metodou BIM - pozemní stavitelství.

Integrace metody BIM u veřejného investora - dopraví stavitelství.

Případová studie veřejné investice zadané metodou BIM - dopraví stavitelství.

Metoda BIM ve veřejném sektoru v zahraničí.

Prezentace studentských seminárních prací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod k metodě BIM ve veřejném sektoru - charakteristika, standardizační instituce.

2. Specifika metody BIM ve veřejném sektoru.

3. Zadávání veřejných investic metodou BIM I - smluvní dokumentace.

4. Zadávání veřejných investic metodou BIM II - smluvní dokumentace.

5. Hodnocení nabídek při zadávání veřejných investic metodou BIM.

6. Digitální komunikace a procesy u veřejných investic zadané metodou BIM.

7. Zavádění metody BIM do organizace z veřejného sektoru.

8. Integrace metody BIM u veřejného investora - pozemní stavitelství.

9. Případová studie veřejné investice zadané metodou BIM - pozemní stavitelství.

10. Integrace metody BIM u veřejného investora – dopraví stavitelství.

11. Případová studie veřejné investice zadané metodou BIM - dopraví stavitelství.

12. Metoda BIM ve veřejném sektoru v zahraničí.

13. Prezentace studentských seminárních prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se v problematice metody BIM u veřejných investic, jak v ČR (primárně), tak zahraničí (okrajově). Zejména z pohledu zadávání, vyhodnocení a digitální komunikace s klíčovými procesy u stavebního projektu, který je zpracováván v režimu BIM. Dále přidat znalost o zavádění a integraci metody BIM v konkrétních veřejných projektech a organizacích.

Studijní materiály:

!DUFEK, Zdeněk, Pavel KOUKAL, Petr FIALA, Rudolf VYHNÁLEK, Josef REMEŠ, Marek JEDLIČKA, Rostislav DROCHYTKA a Jiří BYDŽOVSKÝ. BIM pro veřejné zadavatele. Praha: Leges, 2018. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-285-1.

?DUFEK, Zdeněk, Jana KORYTÁROVÁ, Tomáš APELTAUER, et al. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-322-3.

?HARDIN, Brad a Dave MCCOOL. BIM and construction management: proven Tools, Methods, and Workflows. Second edition. New York: John Wiley, [2015]. ISBN 978-1-118-94276-5.

:Metodiky České agentury pro standardizaci dostupné na https://www.agentura-cas.cz/.

:Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury dostupné na: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6873806.html