Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vysokohodnotné betony

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YVHB Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Josef Fládr
Přednášející:
Josef Fládr
Cvičící:
Josef Fládr, Roman Chylík, Tomáš Trtík
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se speciálním typem betonu, který dosahuje velkých pevností a vysoké trvanlivosti, což umožňuje realizaci velmi subtilních konstrukcí. Posluchači jsou seznámeni se složkami vysokohodnotného betonu a hlavně s odlišnostmi složení od běžného betonu. Složkám vysokohodnotného betonu, receptuře a způsobu výroby je věnována velká část přednášek, které jsou následně doplněny laboratorními cvičeními, kde si posluchači teoretické poznatky prakticky vyzkouší.

Požadavky:

Provedení a vyhodnocení laboratorních zkoušek. Odevzdání laboratorních protokolů. Splnění zápočtového testu s vyšší úspěšností než 50 %. Aktuální informace najdete zde: http://people.fsv.cvut.cz/~fladrjos/vyuka/YVHB/Pravidla_pro_zapocet.doc

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu a ukázky realizovaných konstrukcí ze světa a z ČR.

Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – kamenivo.

Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – cement.

Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – přísady a příměsi.

Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – drátky.

Specifika zkoušení vlastností UHPC v čerstvé a ztvrdlém stavu.

Realizace konstrukcí z UHPC a jejich trvanlivost.

Osnova cvičení:

Výroba zkušebních těles z vysokohodnotného betonu.

Zkoušky vlastností kameniva a cementu.

Nedestruktivní zkoušky zkušebních těles.

Destruktivní zkoušky tlakové pevnosti.

Destruktivní zkoušky tahové pevnosti.

Zkoušky odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám.

Cíle studia:

Pochopení rozdílu mezi běžným betonem, drátkobetonem a vysokohodnotným betonem.

Schopnost volby vhodných materiálů pro výrobu vysokohodnotného betonu.

Znalost základních zkoušek pro stanovení vlastností vysokohodnotného betonu.

Studijní materiály:

Collepardi. M.: Moderní beton, Informační centrum ČKAIT, s. 344, Praha 2009, ISBN: 978-80-87093-75-7.

Aitcin, P. C.: Vysokohodnotný beton, Informační centrum ČKAIT, s. 591, Praha 2005, ISBN: 80-86769-39-9.

Metodika pro výrobu prvků z UHPC a pro kontrolu jejich provedení, výstup projektu TAČR TA 010110269, Kloknerův ústav ČVUT v Praze 2014

:online https://www.transportbeton.cz/tisk-a-media/dokumenty-ke-stazeni.html (Příručka technologa)

:online https://docplayer.cz/40671378-Metodika-1-metodika-pro-navrh-uhpc-a-pro-materialove-zkousky.html (Materiálové zkoušky)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24827605.html