Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Doporučený průchod studijním plánem Otevřené elektronické systémy - průchod studiem

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A8B14ADP Algoritmizace a programování Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy Z,ZK 5 3P+1S Z povinný předmět programu
A8B01LAG Lineární algebra Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy Z 2 1P+1C Z povinný předmět oboru
A8B32IES Úvod do elektronických systémů Z 2 0P + 2L Z povinný předmět oboru
BOESHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0 0C Z,L povinný předmět programu
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody
 
Z,ZK 7 4P+2C L povinný předmět programu
A8B02PH1 Fyzika 1
 
Z,ZK 7 4P+2L L povinný předmět programu
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus
 
Z,ZK 7 4P+2S L povinný předmět programu
A8B37DIT Digitální technika
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět oboru
A8B31ELE Základy elektroniky
 
KZ 4 2P L povinný předmět oboru

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A8B02PH2 Fyzika 2
 
Z,ZK 7 4P+2L Z povinný předmět programu
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
 
Z,ZK 6 4P+2S Z povinný předmět programu
A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole
 
Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět oboru
BOESHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A8B01AMA Maticový počet
 
Z,ZK 4 3P+1S L povinný předmět programu
A8B01OGT Optimalizace a teorie her
 
Z,ZK 4 3P+1S L povinný předmět programu
A8B34SST Fyzika pevných látek
 
Z,ZK 4 3P+1C L povinný předmět oboru
A8B37SAS Signály a soustavy
 
Z,ZK 8 4P+2C L povinný předmět oboru
A8B31CIR Teorie obvodů
 
Z,ZK 8 4P+2S L povinný předmět oboru
BOESHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A8B31AAC Analogové a aktivní obvody Z,ZK 6 3P+2S Z povinný předmět oboru
A8B37DCM Digitální komunikace
 
Z,ZK 5 4P+0C Z povinný předmět oboru
A8B32DSP Digitální zpracování signálu Z,ZK 5 3P + 1L Z povinný předmět oboru
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky Z,ZK 6 3P+2L Z povinný předmět oboru
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací
 
Z 2 0P + 2C Z povinný předmět oboru
B6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 2P + 2C + 3D Z povinný předmět oboru
BOESHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 9 28s L povinný předmět programu
A8B17ELD Elektrodynamika
 
Z,ZK 5 3P+1S L povinný předmět oboru
A8B38EME Elektronická měření
 
KZ 4 2P+1L L povinný předmět oboru
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy
 
Z,ZK 6 4P+2L L povinný předmět oboru
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů
 
Z,ZK 6 4P+0C L povinný předmět oboru
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30033683.html