Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algoritmizace a programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B14ADP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Zděnek
Přednášející:
Radek Havlíček, Jiří Zděnek
Cvičící:
Radek Havlíček
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Cíl předmětu: Naučit studenty algoritmizovat základní i pokročilejší počítačové úlohy a naprogramovat je v jazyku C. Předmět je zaměřen na procedurální programování. Probírají se: Struktura počítače, proměnné, datové typy, deklarace, operátory, výrazy, příkazy, funkce, předávání parametrů, pole, ukazatele, struktury, metodika překladu a ladění programů, funkce preprocesoru, makra, podmíněný překlad, standardní knihovny, specifika programování systému přerušení počítače a metodika ladění programů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Systémová struktura počítače, procesor, paměti, periferní zařízení

2. Systém přerušení, zpracování asynchronních událostí

3. Algoritmy, programy, programovací jazyky, jazyk C

4. Proměnné, typy, operátory, výrazy, příkazy, vstup a výstup

5. Řízení běhu programu, řídící struktury

6. Struktura programu v C, podprogramy a funkce

7. Předávání parametrů (hodnotou, odkazem), reentrantní funkce

8. Procedurální programování

9. Pole, struktury a uniony

10. Ukazatele a ukazatelová aritmetika

11. Soubory, standardní knihovny

12. Algoritmy vyhledávání a řazení, rekurze

13. Preprocesor, podmíněný překlad, makra, hlavičkové soubory

14. Specifika programování vestavěných (Embedded) systémů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kernighan, B.W. - Ritchie, D.M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno 2006. ISBN: 9788025108970

2. Harbison, S.P.- Steele, G.L.: A Reference Manual 5th ed. Prentice Hall 2002. ISBN: 978-0130895929

3. Herout, P.: Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp 2010. ISBN: 978-80-7232-383-8

4. Herout, P.: Učebnice jazyka C - 2.díl, 4. vyd. Kopp 2010. ISBN: 978-80-7232-367-8

5. Wróblenski, P.-Michalek, M.-Kiszka, B: Algoritmy. Datové struktury a programovací techniky. Computer

Press, 2004. ISBN: 80-251-0343-9

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B14ADP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-305
Zděnek J.
Havlíček R.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A4-305
Havlíček R.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A4-305
Havlíček R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvicebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2665306.html