Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B34SST Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Voves
Přednášející:
Jan Voves
Cvičící:
Jan Voves
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Předmět, který je zaměřen na fyziku pevných látek, doplňuje partie statistické fyziky a dále seznamuje se základními

vlastnostmi materiálů užívaných v elektronice, zejména polovodičů.

Požadavky:

PHY2, PHY1, MCM,MC1, LAG.

Osnova přednášek:

1. Základy statistické fyziky, Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.

2. Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, chhemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.

3. Statistická rozdělení: Maxwell-Boltzmannovo rozdělení, Fermiho-Diracovo a Boseho-Einsteinovo.

4. Pojem pevné a kondenzované látky a jejich popis; krystaly. Klasifikace krystalů, reciproká mřížka.

5. Dynamické vlastnosti kryst. mřížky; měrná tepla.

6. Defekty kryst. mřížky; bodové poruchy, dislokace; vlastnosti povrchů, nanokrystaly.

7. Charakter a druhy vazeb v krystalech; van der Waalsovy krystaly. Iontové a kovalentní krystaly.

8. Pásová struktura pevných látek. Polovodiče, efektivní hmotnost, hustota stavů.

9. Polovodič v termodynamické rovnováze. Elektrony a díry. Výpočet polohy Fermiho hladiny

10. Transportní jevy v polovodičích, srážkové mechanismy.

11. Elektrony a díry v nerovnováze, generace a rekombinace nositelů náboje.

12. Elektrická vodivost dielektrik, elektrická pevnost a průraz vlastní a tepelný. Polarizace dielektrik ve střídavém

poli, komplexní permitivita a ztrátový činitel, feroelektrika, pyroelektrika, piezoelektrika.

13. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, Fermiho plochy. Magnetické jevy v látkách a jejich podstata, látky dia-,

para-, fero-, feri-, antifero- magnetické.

14. Optické vlastnosti pevných látek, luminiscence.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Ch. Kittel: Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley 2005

2. K. F. Brennan: The Physics of Semiconductors, Cambridge University Press 1999

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2021
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:B2-s141k
Voves J.
12:45–15:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:B2-s141k
Voves J.
15:15–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2668306.html