Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Maticový počet

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B01AMA Z,ZK 4 3P+1S česky
Garant předmětu:
Jiří Velebil
Přednášející:
Martin Křepela
Cvičící:
Martin Křepela
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá pokročilejšími tématy z lineární algebry, zejména maticovými rozklady a konstrukcí funkcí matic.

Požadavky:

Předpokládá se spolehlivá znalost základů lineární algebry a matematické analýzy v rozsahu základních přednášek (LA, MA1). Část témat se opírá o principy vícedimenzionální analýzy (normované prostory, mocninné řady), a je tudíž doporučené předchozí absolvování předmětu MA2. V případě zápisu předmětu v 1. ročníku může být nutné si patřičné znalosti doplnit.

Osnova přednášek:

Hlavní témata:

1. Skalární součin, norma, ekvivalence norem v prostoru konečné dimenze.

2. Projekce a ortogonální projekce, Gram-Schmidtův ortogonalizační proces, QR-rozklad.

3. Unitární a ortogonální matice, Householderova metoda.

4. Singulární rozklad.

5. Vlastní čísla, vektory a podprostory, diagonalizace, Choleského rozklad.

6. Schurův rozklad, normální a hermiteovské matice.

7. Index matice, nilpotentní matice

8. Jordanův kanonický tvar matice, spektrální projekce.

9. Konstrukce funkce matice pomocí mocinné řady a věty o spektrálním rozkladu.

10. Reprezentace funkce matice pomocí Hermiteova interpolačního polynomu, Vandermondeova soustava.

11. Maticová exponenciála, řešení soustav lineárních ODR s konstatními koeficienty.

Možná rozšíření:

LU-rozklad, stabilita GEM, nejmenší čtverce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. C. D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM 2000

2. M. Dont: Maticová analýza, skripta, nakl. ČVUT 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A4-202a
Křepela M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
St
místnost T2:A4-203a
Křepela M.
16:15–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-203a
Křepela M.
17:00–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2666906.html