Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínská informatika - nástup ke studiu 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářská studijní specializace Biomedicínská informatika

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu specializace.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKALP Algoritmizace a programování Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKAJ1 Angličtina I. KZ 2 2S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBKKT Komunikační technologie Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 6 2P+4C Z povinný předmět
F7PBKLG Logika Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBKPND Prezentační nástroje a dovednosti KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBKPR1 Projekt I. KZ 5 1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKAJ2 Angličtina II. KZ 2 2S L povinný předmět
F7PBKDDS Data a datové struktury Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
F7PBKITP Integrální počet Z,ZK 6 2P+4C L povinný předmět
F7PBKML Matlab KZ 3 2C L povinný předmět
F7PBKOS Operační systémy Z,ZK 4 1P+2C L povinný předmět
F7PBKPPP Práce s programovými prostředky KZ 2 2C L povinný předmět
F7PBKPR2 Projekt II. KZ 5 1S L povinný předmět
F7PBKTVR Telemedicína a virtuální realita KZ 3 2C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKAJ3 Angličtina III. KZ 2 2S Z povinný předmět
F7PBKDS Databázové systémy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKOOP Objektově orientované programování Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PBKPMS-I Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKPR3 Projekt III. KZ 5 1S Z povinný předmět
F7PBKUSS Úvod do systémů a signálů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKZTMS Základy teoretické medicíny - Somatologie
 
Z,ZK 2 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKAJ4 Angličtina IV. KZ 2 2S L povinný předmět
F7PBKAZI-I Aplikovaná zdravotnická informatika
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBKMS-I Modelování a simulace
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
F7PBKPS-I Počítačové sítě Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBKPPT-I Pokročilé programovací techniky KZ 3 2C L povinný předmět
F7PBKPR4 Projekt IV. KZ 5 1S L povinný předmět
F7PBKTWA Tvorba webových aplikací Z,ZK 3 1P+2C L povinný předmět
F7PBKZSI Základy softwarového inženýrství Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBKZTMG-I Základy teoretické medicíny - genetika a mikrobiologie
 
ZK 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKBIA-I Bioinformatika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKPPN Právní předpisy ve zdravotnictví a normy KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBKPR5 Projekt V. KZ 6 1S Z povinný předmět
F7PBKSFI Softwarové inženýrství Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKUIEA Umělá inteligence a expertní systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBKZTMF-I Základy teoretické medicíny - fyziologie a patofyziologie
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBKZOD-I Zpracování obrazových dat Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBKATR Asistivní technologie a robotika v lékařství Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
F7PBKBP Bakalářská práce Z 12 2S L povinný předmět
F7PBKBSA-I Biologické signály
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBKNVMA-I Návrh a vývoj mobilních aplikací
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBKPBIA-I Právo a bezpečnost v IT
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBKSBP Seminář k bakalářské práci Z 3 2S L povinný předmět
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1246256789705.html