Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B0B36ZAL Základy algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C+8D Z povinný předmět programu
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky Z,ZK 5 2P+2S+2D Z povinný předmět programu
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby KZ 3 4P+4L+2D Z povinný předmět programu
B6B38ZPS Základy počítačových systémů Z,ZK 6 4P+2L+2D Z povinný předmět programu
B6B36ZSO Základy softwarových projektů KZ 5 2P+2C+5D Z povinný předmět programu
B6B39ZWA Základy webových aplikací Z,ZK 5 2P+2C+3D Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B36DBS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C+4D L povinný předmět programu
B6B01LAG Lineární algebra
 
Z,ZK 7 4P+2C+2D L povinný předmět programu
B0B36PJV Programování v JAVA
 
Z,ZK 6 2P+3C+7D L povinný předmět programu
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků
 
Z,ZK 6 2P+3C+3D L povinný předmět programu
B6B36TS1 Testování softwaru
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška Z,ZK 0 0C Z,L povinný předmět programu
B6B01MAA Matematická analýza Z,ZK 5 2P+2S+2D Z povinný předmět programu
B6B36OMO Objektový návrh a modelování Z,ZK 6 2P+2C+4D Z povinný předmět programu
B6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 2P + 2C + 3D Z povinný předmět programu
B6B36PCC Programování v C/C++ Z,ZK 5 2P+2C+4D Z povinný předmět programu
B0B39MM1 Multimedia 1 Z,ZK 6 2P+2L+8D Z PS
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu Z,ZK 6 2P+2C+8D Z PS

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy
 
Z,ZK 6 2P+3C+3D L povinný předmět programu
B6B16INS Informační systémy
 
KZ 4 2P+2S+3D L povinný předmět programu
B6B36NSS Návrh softwarových systémů
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět programu
B6B01PRA Statistika a pravděpodobnost
 
Z,ZK 5 2P+2S+1D L povinný předmět programu
B0B39TVS Tvorba virtuálních světů
 
KZ 4 2P+4L+18D L PS
2021_BSITPVS2 Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 10 povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost Z,ZK 6 2P+2L+4D Z povinný předmět programu
B6B36PM2 Řízení softwarových projektů KZ 4 2P+2C+2D Z povinný předmět programu
B6BPROJ6 Semestrální projekt Z 6 2s L,Z povinný předmět programu
B0B39VAR Virtuální a rozšířená realita Z,ZK 6 2P+2C+8D Z PS
2021_BSITPVS2 Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 10 povinně volitelný předmět
2021_BSITVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis Z 20 12S L,Z povinný předmět programu
2021_BSITVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1222479848005.html