Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

Studijní program: Softwarové inženýrství a technologie Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2021_BSITBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2021_BSITBBE Bezpečnost bakalářské etapy
0
2021_BSITP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 117 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 22 předmětů
117
2021_BSITECTSZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 137
Povinné předměty specializace
2021_BSITPS2 Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
22
Minimální počet kreditů 22
Povinně volitelné předměty
2021_BSITPVS2 Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 22)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
10
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
2021_BSITVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180
Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu [2021_BSITPS2]

Specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu [2021_BSITPVS2]

Specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

Volitelné odborné předměty [2021_BSITVOL]

# ~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021568.html