Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základní školení BOZP

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEZZ Z 0 2BP+2BC česky

Zápis předmětu BEZZ musí předcházet zapisu předmětu B4B33RPH v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Zápis předmětu BEZZ musí předcházet zapisu předmětu A8B38EME v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Zápis předmětu BEZZ musí předcházet zapisu předmětu B6B38ZPS v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Požadavky:

Povinná účast na přednášce a na cvičení.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek pro studenty všech programů na ČVUT FEL se provádí podle předlohy Osnovy základního školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze zpracované rektorátem ČVUT.

Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc ? traumatologický plán. Požární bezpečnost. Důležité telefony.

Osnova cvičení:

Diskuse k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Záznam o základním školení BOZP do záznamového listu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.

2.http://bezpecnost.feld.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5267306.html