Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B36DBS Z,ZK 6 2P+2C+4D česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky jsou nezbytné středoškolské znalosti matematiky, zejména pojmy funkce, zobrazení a kartézský součin. Pro úspěšné zvládnutí látky přednášené ve druhé polovině semestru je potřeba znalost základů programovacího jazyka Java.

Osnova přednášek:

a.Konceptuální model

b.Relační model

c.Funkční závislosti

d.Integritní omezení, referenční integrita, normální formy

e.SQL, práce se schématem, práce s daty

f.Optimalizace dotazů, indexy

g.Uložené procedury, triggery

h.Objektově relační mapování, JPA

i.Moderní trendy databázových systémů

■ Organizace přednášek v letním semestru B232:

Vzhledem k počtu studentů a kapacitě poslucháren bude otevřena druhá přednáška ve čtvrtek od 9:15 v K9 (KN:E-301). K ní jsou přiřazena vybraná cvičení. V průběhu semestru může být tato přednáška připojena k přednášce „hlavní“ - v úterý od 16:15 v K1 (KN:E-107).

Osnova cvičení:

1. Motivace, seznámení s programovým vybavením, nabídka témat indiv. prací

2. Datové modelování, konceptuální a logický model

3. Návrh datového modelu, schválení tématu indiv. práce

4. SQL I.

5. SQL II.

6. SQL, CRUD, Kontrolní bod 1 (datový model)

7. Transakce, indexy

8. Pokročilé databázové techniky (pohledy, uložené procedury, triggery)

9. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL

10.-11. Implementace semestrální práce

12. GIS ukázka, Datový sklad ukázka

13. Implementace semestrální práce

14. Odevzdání aplikace, zápočet

Cíle studia:

Studenti se získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni navrhnout datový model pro relační databázi, formulovat dotazy nad relační databází v jazyce SQL, zvolit odpovídající stupeň izolovanosti transakcí a navrhnout a implementovat jednoduchou databázovou aplikaci v jazyce Java.

Studijní materiály:

Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36dbs/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5010606.html