Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Testování softwaru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36TS1 Z,ZK 5 2P+2C+2D
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací strategie včetně základů plánování testů.

Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb

2. Techniky pro návrh testovacích scénářů: kombinace vstupů

3. Techniky pro návrh testovacích scénářů: průchody programem

4. Techniky pro návrh testovacích scénářů: životní cyklus datových objektů

5. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování

6. Jednotkové testy: JUnit

7. Jednotkové testy: TestNG

8. Metody návrhu jednotkových testů a jejich návrhové vzory. Použití Test Doubles.

9. Úvod do automatického testování, přehled technologií

10. Principy efektivního návrhu a údržby automatických testů. Zátěžové testování.

11. Testovací strategie, prioritizace a návrh intenzity testů

12. Testování uživatelských rozhraní

13. Zvaná přednáška - hosté z praxe

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura. Testovací scénář, report chyby.

2. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, CD/C, MCC, MC/DC

3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing

4. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů

5. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - životní cyklus datových objektů

6. Jednotkové testování: syntaxe JUnit

7. Jednotkové testování: syntaxe TestNG

8. Návrhové vzory pro jednotkové testy, použití stub, fake, spy, mock-up objektů. Spouštěcí plán jednotkových testů.

9. Automatické funkční testy 1

10. Automatické funkční testy 2

11. Zátěžové testy

12. Testování uživatelských rozhraní

13. Prezentace semestrálních prací

14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalosti základní terminologie z oblasti zajištění kvality software, osvojení si základních principů vedoucích k větší kvalitě a efektivitě práce v softwarovém vývoji a získání praktických dovedností přípravy manuálních, jednotkových a automatických testů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007

Doporučená literatura:

Ron Patton, Testování softwaru. Computer press 2002.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36TS1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130006.html