Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Anglický jazyk B2 - zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B04B2Z Z,ZK 0 0C
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B0B04B2Z je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět B0B04B1K
Zápis předmětu B0B04B2Z musí předcházet zapisu předmětu BBAP15 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Zápis předmětu B0B04B2Z musí předcházet zapisu předmětu BBAP16 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Zápis předmětu B0B04B2Z musí předcházet zapisu předmětu BBAP20 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Zápis předmětu B0B04B2Z musí předcházet zapisu předmětu ABAP20 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Petra Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Petra Jennings, Dana Saláková, Michael Ynsua
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje pro výjezd na zahraniční stáž.

Požadavky:

A0B04B2Z, B0B04B2Z, B6B04B2Z - Requirements for the Examination in English - Advanced Level (B2)

B2 Common European Framework:

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Grammar and Vocabulary:

word families, verb-noun collocations, complex noun phrases, countable and uncountable nouns, prefixes, it-clauses, reporting verbs, questions, modal verbs, conjunctions and sentence connectors, articles, prepositions, wh-noun clauses, relative clauses, if-clauses, passive voice, past perfect, -ing nouns

Listening:

picking up information, transferring information

Reading:

A technical text is presented. Students are required to show understanding the concept and vocabularies.

Writing:

Emphasis is put on the expression of ideas in the independent writing of paragraphs and short essays. Students should be able to present a short basic argument in written English.

The written exam is made up of materials directly from, and based on, the grammar, vocabulary, themes / topics, etc. found in the course book as well as any technical texts and other materials listed for the course on the department's website: http://feld.jazyky.cvut.cz

The exam has a similar format to that of the Cambridge FCE exam, and students will be assessed on their abilities in the following skills:

.Listening (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Reading (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Grammar & Vocabulary (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Writing (types of tasks: sentence revision / free writing [essay, formal letter, etc.])

Oral Skills:

Students are supposed to use the language independently and effectively in all situations giving their own opinions and defending their ideas and beliefs. A mixture of research and development, career oriented and general topics is presented.

Literature:

Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press.

Other materials: http://jazyky.feld.cvut.cz

Recommended Grammar Books: Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP

Collins Cobuild English Grammar

Examination:

The examination consists of two parts:

a) Written test - based on grammar and lexicology.

b) Oral part - reading a technical text with understanding (study reading techniques - skimming and scanning, comprehension and discussion questions based on the text, translation), oral interaction, comprehending the content of the spoken message.

Osnova přednášek:

nemá

Osnova cvičení:

nemá

Cíle studia:

splnit povinný předmět

Studijní materiály:

Literature:

Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student?s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press.

Other materials: http://jazyky.feld.cvut.cz

Doporučená literatura ke gramatice:

Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP

Collins Cobuild English Grammar

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B2Z
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687806.html