Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v C/C++

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B36PCC Z,ZK 5 2P+2C+4D česky
Vztahy:
Předmět B6B36PCC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B99CPL (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PCC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B36PJC (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PCC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B99CPL (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PCC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B36PJC (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PCC může být splněn v zastoupení předmětem B6B36PJC
Garant předmětu:
Karel Richta
Přednášející:
Radek Havlíček, Ingrid Nagyová, Karel Richta
Cvičící:
Radek Havlíček, Ingrid Nagyová, Karel Richta
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

1. Základní rysy jazyka C/C++.

2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.

3. Příkazy, standardní vstup a výstup.

4. Funkce, makra, preprocesor.

5. Pole, ukazatele, reference.

6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.

7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C/C++, třídy a objekty.

8. Dědičnost, dynamicky vázané metody.

9. Výjimky.

10. Úvod do šablon

11. Standardní knihovna šablon.

12. Vlákna, synchronizace

13. Abstraktní třídy, RTTI.

14. Procesy..

Požadavky:

Předpokládají se znalosti objektových principů a základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Základní rysy jazyka C/C++.

2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.

3. Příkazy, standardní vstup a výstup.

4. Funkce, makra, preprocesor.

5. Pole, ukazatele, reference.

6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.

7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C/C++, třídy a objekty.

8. Dědičnost, dynamicky vázané metody.

9. Výjimky.

10. Úvod do šablon

11. Standardní knihovna šablon.

12. Vlákna, synchronizace

13. Abstraktní třídy, RTTI.

14. Procesy..

Osnova cvičení:

1. Překlad zdrojových kódů a Makefile

2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných

3. Strukturované datové typy

4. Práce se vstupem a výstupem

5. Funkce a parametry

6. Ukazatele a pole

7. Dynamická alokace paměti, memory leaky

8. Ukazatele na funkce

9. Přetěžování operátorů

10. Dědičnost a polymorfismus

11. Polymorfismus, návrhové vzory

12. Úvod do šablon

13. Vlákna, synchronizace

14. Procesy

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby studenti po splnění předmětu byli schopni programovat komplexní aplikace v C/C++.

Studijní materiály:

Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.

Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad).

Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP.

Stanley B.- Lippman, J.L.- Moo, B.E.: C++ Primer, Addison-Wesley 2012, ISBN-13: 978-0321714114.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pcc/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:H1-131
Nagyová I.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
AlgDejvice
místnost T2:H1-131
Nagyová I.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice haly
AlgDejvice
St
místnost KN:E-328
Nagyová I.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-311
Nagyová I.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost KN:E-328
Nagyová I.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-107
Richta K.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
Čt
místnost KN:E-307
Havlíček R.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307
Havlíček R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307
Havlíček R.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307
Havlíček R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
HW-lab K307

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6626506.html