Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3x PVP pro bak. PREZ od 19-20: LOG (1x v 4. sem. ,1x PVP v 5.sem., 1x PVP v 6.sem.)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
620Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1AE Aplikovaná elektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
621Y1BC Bezpečnost a ochrana civilního letectví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
621Y1BS Bezpilotní systémy 1
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1BM Biometrické metody
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
623Y1DZ Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1DS Dokumentace staveb v praxi
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1DZ Dějiny železniční dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1EK Elektrotechnická kvalifikace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1EN Energetické nároky dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1EA Environmentální aspekty dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618Y1EM Experimentální metody mechaniky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1FD Francouzské reálie a doprava
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1HL Historie civilního letectví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1HD Historie městské hromadné dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1HD Hluk z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1IS Interaktivní simulace a simulátory česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
612Y1KN Kombinovaná nákladní doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
623Y1KO Kvantová fyzika a optoelektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1LN Lokalizace a navigace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1MD Marketing v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
611Y1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618Y1MT Materiály technické praxe
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
621Y1MP Matlab pro řešení projektů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1MP Modelování složitějších sestav a modelů v prostředí parametrického modeláře
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1MK Moderní dějiny v souvislostech: každodennost a doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1NE Němčina v ekonomice a ve společnosti
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1OJ OOP v jazyce JAVA
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
623Y1OK Ochrana kritických objektů a infrastruktur
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1OI Odbavovací a informační systémy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1OP Operační systém
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1OF Osobní finance česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
620Y1OK Osvětlování pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
611Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1PM Personální management česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
614Y1PI Podnikové informační systémy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1P2 Počítačová podpora dopravního projektování 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618Y1PS Počítačové simulace v mechanice
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1PK Procesy řízení kvality výrobků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1PA Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1PC Pěší a cyklistická doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1ST Simulace Titan
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
620Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1SL Sociologie lidských zdrojů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
611Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
622Y1SZ Soudní znalectví
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
616Y1KS Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
617Y1SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
621Y1TH Technický handling
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
611Y1TG Teorie grafů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
623Y1VS Vyjednávání a spolupráce
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1VT Vývojové trendy v kolejové dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1W1 Webdesign 1
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1W2 Webdesign 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
611Y1ZM Základy práce v programovém systému MATLAB česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
612Y1ZU Základy urbanismu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
615Y1ZV Západ a Východ: Cesta ke studené válce
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
614Y1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
618Y1UK Úvod do kolejových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
616Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
621Y1RZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020387-PVP_PRE_19-20.html