Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy práce v programovém systému MATLAB

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611Y1ZM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Šárka Voráčová
Cvičící:
Šárka Voráčová
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Vysvětlení pojmu algoritmizace, vývojové diagramy, popis prostředí v systému MATLAB a jeho nastavení, nápověda v MATLABu (Help), aritmetické operátory, maticové a prvkové operace, řídící struktury (cyklus a příkazy), vstupy a výstupy, grafický systém, odlaďování programu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurz má seznámit studenty s pochopením základního převodu jednoduchých úloh do programové podoby (algoritmizace), které budou využity v jazyce systému MATLAB. V rámci kurzu si studenti postupným řešením jednoduchých problémů osvojí syntaxi a sémantiku tohoto jazyka včetně pochopení funkce vývojových diagramů, které využijí i v jiných programovacích jazycích.

Studijní materiály:

I. Nagy: Úvod do Matlabu, výukový text K611, ČVUT FD

http://www.mathworks.com/products/matlab/index.shtml

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4305306.html