Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řídící a elektronické systémy vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
616Y1RE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní pojmy z regulační techniky. Nástroje pro analytické řešení, popis lineárních systémů. Základní typy regulátorů (PID), vlastnosti, výhody, nevýhody, funkce. Řízení konvenčních a hybridních pohonů. Elektrické pohony. Vozidlové komunikační sběrnice (CAN, LIN, FlexRay, ISObus, Protokol KWP2000, ... atd.). Vozidlové elektronické řídící, bezpečnostní, sdělovací a komfortní systémy.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Detailně představit studentům elektronické prvky a systémy užívané v moderních vozidlech především v oblasti silniční dopravy.

Studijní materiály:

Vysoký P.: Systémy řízení dopravních prostředků, Skripta ČVUT FD 2004.

Balátě J.: Automatické řízení. BEN, Praha, 2003.

Voženílek P., Novotný V., Mindl P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007

Javůrek J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada. 2003

Vlk F.: Elektrická zařízení motorových vozidel.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4299406.html