Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do kolejových vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618Y1UK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní charakteristiky a parametry kolejových dopravních systémů - železnice a MHD. Základy trakční mechaniky kolejových vozidel - pohybová rovnice vlaků a jednotek. Jízdní odpory a traťové odpory kolejových vozidel. Odpor ze zrychlení. Trakční a energetické výpočty jízdy vlaků. Jízdní cyklus vozidla. Trakční charakteristiky vozidel s hydromechanickým, hydrodynamickým a elektrickým přenosem výkonu. Koncepce vozidel a jejich pohonů.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních informací o trakčních charakteristikách kolejových vozidel. Hodnocení jízdního cyklu vozidla a koncepčních řešení vozidel a jejich pohonů.

Studijní materiály:

Kolář, J.: Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel, skriptum, 1. vyd., Nakladatelství ČVUT ? Česká technika, 2009. 276 s., ISBN 978-80-01-04262-5

Achtenová, G., Baněček, J., Kolář, J.: Převodná ústrojí vozidel - Návrh odstupňování převodovek, skriptum, 1. vyd., Nakladatelství ČVUT - Česká technika, 2014, 104s. ISBN 978-80-01-05557-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4315506.html