Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrotechnická kvalifikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
620Y1EK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Praktické zkušenosti s měřením v laboratořích, elektrická zařízení, elektrické sítě, elektrické instalace nízkých napětí, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symbolika a označování, jmenovitá napětí, maximální dovolené proudy, ochrany elektrických zařízení proti zkratu a přetížení, kontroly a revize, první pomoc, elektrotechnická kvalifikace, legislativa, normy a předpisy ve vztahu BOZP k elektrotechnice.

Požadavky:

základní fyzikální znalosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student zná způsoby ohrožení elektrickým proudem a ví, jakým způsobem jsou zařízení a instalace provedeny tak, aby byly dostatečně bezpečné. Student dokáže posoudit pracovní rizika a předcházet nebezpečí při práci s elektrickými zařízeními a orientuje se v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s elektrickými zařízeními.

Studijní materiály:

Cipra M., Kříž M., Kůla V.: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT v Praze, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4317206.html