Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dokumentace staveb v praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612Y1DS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Příprava projektové dokumentace. Typy projektové dokumentace. Projekční podklady. Proces získání stavebního povolení. Rozpočet a cenotvorba. Praktické zpracování dílčích částí projektové dokumentace.

Požadavky:

základy dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Proces tvorby projektové dokumentace dopravní stavby včetně schvalovacího procesu. Zásady a principy tvorby územně - plánovací dokumentace. Respektování územního plánů a limitů území při tvorbě projektové dokumentace. Konkrétní příklady z praxe.

Studijní materiály:

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2820806.html