Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vyjednávání a spolupráce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
623Y1VS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy vyjednávání, podstata vyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu a v krizových situacích, zásada „vyhrávají oba“, specifikace a licitace, role důvěry.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání komunikačních dovedností a poznatků z oblasti vyjednávání jako jednoho ze základních předpokladů práce krizových týmů. Nedílnou součástí jsou metody prožitkové pedagogiky, trénink spojený se zpětnou vazbou a průběžným vyhodnocování silných a slabých práce v dyádě i v týmu.

Studijní materiály:

Plamínek Jiří: Konflikty a vyjednávání, Grada Publishing, a.s. ,ISBN 978-80-247-4485-8

Matthias Schranner: Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3609-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4302206.html