Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hluk z dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612Y1HD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Úvod do akustiky, základní pojmy, veličiny. Základy fyziologické akustiky, vliv hluku na lidský organismus. Akustická legislativa, normy, předpisy. Tvorba akustického klimatu v území, základní zásady urbanistické akustiky, šíření hluku, možností protihlukové ochrany. Zdroje hluku v území. Zjišťování akustické situace v území. Metodiky výpočtu hluku z dopravy. Akustické studie. Základy měření, metodiky měření, protokol z měření.

Požadavky:

Základní znalosti z fyziky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních informací o akustice, typech zdrojů hluku v území, o možnostech a způsobech zjišťování akustické situace v území a možnostech řešení negativních dopadů hluku z dopravy v území. Dále bude posluchač také seznámen se základními metodami měření a výpočtu hluku z dopravy, požadavky a zásadami na tvorbu akustických výpočtových modelů.

Studijní materiály:

Jiří Vaverka, Václav Kozel, Libor Ládyš, Miloš Liberko, Josef Chybík: Stavební fyzika 1, VUTIUM, Brno 1998

Zákon č. 258/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Miloš Liberko, Libor Ládyš: Výpočet hluku z automobilkové dopravy. Manuál 2011. Účelová publikace ŘSD ČR.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4307306.html