Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ochrana kritických objektů a infrastruktur

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
623Y1OK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Druhy technologických systémů, kritický prvek, rizika a jejich příčiny, kritičnost, zranitelnost, propojitelnost, provozuschopnost, resilience, selhání, ochrana, bezpečnost kritických objektů a kritických infrastruktur.

Požadavky:

Znalost zdrojů rizik. Základy strategického řízení a logické myšlení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o rozdělení technologických systémů, systému systémů a jeho vnitřních propojení, příčinách selhání, podmínkách stability, chování v dynamicky proměnném prostředí a základy pro rozpoznání příčných / průřezových rizik. Naučit se studovat systémy pomocí pokrokových metod rizikového inženýrství.

Studijní materiály:

D. Procházková: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN 978-80-01-04844-3. ČVUT, Praha 2011

Bezpečnost kritické infrastruktury. ČVUT, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05103-0

Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury. ISBN978-80-01-05245-7. ČVUT, Praha 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4318306.html