Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bezbariérová doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614Y1BE KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Problematika bezbariérově přístupné veřejné dopravy z pohledu architektonických bariér a také z hlediska přepravně-technologického. Studenti získají teoretické poznatky o bezbariérovém prostředí pozemních komunikací, železničních nástupišť, zastávek veřejné dopravy, odbavovacích hal, vozidel veřejné dopravy, informačních a orientačních systémů i technologii přepravy. Teoretické poznatky budou doplněny praktickými ukázkami.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí s požadavky na bezbariérovou dopravu.

Studijní materiály:

Matuška, J.: Bezbariérová doprava, Institut Jana Pernera, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4309206.html