Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Marketing v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y1MD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Alexandra Dvořáčková
Cvičící:
Alexandra Dvořáčková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obecné principy marketingu aplikované na dopravní problematiku, marketingové nástroje vhodné pro přepravu jako službu, specifika veřejné osobní dopravy a z toho vyplývající odlišnosti uplatnění marketingu.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními principy a nástroji marketingu, přiblížit specifika přepravy jako služby, poskytnout studentům přehled o marketingových postupech použitelných v odvětví nákladní dopravy i veřejné osobní dopravy.

Studijní materiály:

KOTLER, Philip. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 9788024715452.

ŘEZNÍČEK, Bohumil a Pavel ŠARADÍN. Marketing v dopravě. Praha: Grada, 2001, 197 s. ISBN 8024700514.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5277506.html