Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování komunikací v Civil 3D II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612Y1C2 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Předmět se věnuje problematice projektování dopravních staveb - především komunikací - s užitím 3D softwaru. Studenti se naučí kompletní návrh tvorby této liniové stavby - od situace, přes podélný profil až po vzorové a pracovní řezy a výpočet kubatur. Dochází k rozvinutí již nabytých schopností v úvodním kurzu a jejich dalšímu rozvoji. Studenti se naučí navrhovat křižovatky a složitější stavby v programu Civil 3D.

Požadavky:

not defined

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty užívat moderní projekční nástroj pro tvorbu liniových staveb. Po absolvování předmětu by měli lépe obstát v praxi po dokončení školy. Dochází k rozvoji základní problematiky a program se studuje více do hloubky.

Studijní materiály:

Filip, J.: Výukový materiál pro AutoCAD Civil 3D 2009

Filip, J.: Curricullum Vitae Civil 3D

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4293506.html