Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programovací jazyk C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614Y1PJ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Programovací jazyk C. Preprocesor, základní rysy jazyka (datové typy, syntaxe, příkazy). Deklarace funkcí, ukazatelé, dynamicky alokovaná paměť, řetězce, práce se soubory, struktury a uniony. Implementace abstraktních datových typů (fronta, zásobník, spojový seznam), programovací techniky (třídění, řazení, hledání, rekurze) v jazyce C, použití bitových operátorů.

Požadavky:

Znalost algoritmizace a základních algoritmických konstruktů (cykly, větvení).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty detaily, speciality programovacího jazyka C, seznámit je s úskalími jazyka a využít je při tvorbě programů a implementaci abstraktních datových typů.

Studijní materiály:

Herout P.: Učebnice jazyka C - 1. a 2. díl, 5. vydání, KOPP, 2008

Pelánek R.: Programátorská cvičebnice - Algoritmy v příkladech, Computer Press, 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4295606.html