Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

SIPZ povinné 19

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSBE Business English česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PMSEMM Ekonomicko-matematické metody česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7PMSEK Ekonomie česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení česky Z,ZK 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSIP Individuální praxe česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví česky KZ 3 1P+2S Předmět je vypsán
F7PMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSMZT Management zdravotnické techniky česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMSOP Odborná praxe česky Z 2 4XT Předmět je vypsán
F7PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSRP Ročníkový projekt česky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. česky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7PMSSDP2 Seminář k diplomové práci II. česky Z 2 1S Předmět je vypsán
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7PMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II. česky Z,ZK 4 2P Předmět je vypsán
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSDP Zpracování diplomové práce česky Z 8 4XT Předmět je vypsán
F7PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
Martina Caithamlová, Jindřich Nový 
česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019507-F7PMS_POV_19.html