Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínské a klinické inženýrství - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program BME v aj

Information on prescribed minimum number of compulsory optional ( PV) subjects for each specific semester can be found in the relevant study plan of the study programme.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMBAF Aplikovaná fyzika Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7AMBAM Aplikovaná matematika KZ 4 2P+1C Z povinný předmět
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7AMBELEG Evropská legislativa a management ve zdravotnictví Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7AMBMPV Matematická podpora výzkumu Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět
F7AMBSF Systémová fyziologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMBLPT Lékařská přístrojová technika
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
F7AMBLZS Lékařské zobrazovací systémy
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
F7AMBMAR Meření a regulace v biomedicíně
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
F7AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 5 2P+2C L povinný předmět
F7AMBBLS Biologické signály
 
ZK 3 2P L povinně volitelný předmět
F7AMBDAE Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
Z 4 4C L povinně volitelný předmět
F7AMBKB Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinně volitelný předmět
F7AMBPOD Podnikatelství
 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
F7AMBTTZS Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy
 
Z 3 1P+1L L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMBCZS Číslicové zpracování signálů Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7AMBSDP Diplomový seminář Z 4 4C Z povinný předmět
F7AMBSPMM Softwarová podpora pro matematické modelování Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7AMBTANP Technika pro anesteziologii a neodkladnou péči Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Z,ZK 3 1P+1L Z povinně volitelný předmět
F7AMBEKH Ekonomicko-klinické hodnocení
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
F7AMBKHZP Klinické hodnocení zdravotnických prostředků
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7AMBMTV Management technického vybavení nemocnic
 
Z,ZK 4 2P+1C Z povinně volitelný předmět
F7AMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně Z,ZK 5 2P+1C+1L Z povinně volitelný předmět
F7AMBMZOS Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Z 3 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7AMBPMZD Pokročilé metody analýzy a zpracování dat KZ 3 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7AMBRT Respirační terapie KZ 3 1P+1L Z povinně volitelný předmět
F7AMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie Z 3 1P+1L Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7AMBDP Diplomová práce
 
Z 30 364ZP L povinný předmět
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1126571959805.html