Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biomechanika a biomateriály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBBB Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Matej Daniel
Přednášející:
Matej Daniel, Martin Otáhal
Cvičící:
Matej Daniel, Martin Otáhal
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s okruhy biomechaniky. Jedná se o okruhy z klinické, sportovní a ortopedické biomechaniky. Především se bude jednat o seznámení studentů s metodami měření v experimentální biomechanice, biomechanikou svalově kosterního systému, hodnocení pohybu v biomechanice a rehabilitaci, hodnocení chůze a klidného stoje, hodnocení práce a výkonu, silovými a momentovými účinky, antropometrií, materiálovými vlastnostmi, způsoby zatížení, deformacemi a modelování biomateriálů, reologickými modely tkání. Dále se posluchači seznámí s oblastmi konstrukce ortéz a protéz a ergonomií ve vztahu k biomechanice.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - 70% prezence na cvičeních, odevzdání 70% jednostránkových protokolů z cvičení. Odevzdané protokoly budou splňovat normy formální úrovně a odbornou úroveň posledního ročníku bakalářského studia na vysoké škole. Formální a odborná úroveň protokolů bude hodnocena klasifikačním stupeněm A až F, který bude zohledněn u zkoušky (20%).

Zkouška: splnění podmínek zápočtu, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce formou písemného testu obsahujícího jak teoretické otázky (tři), tak početní příklady (tři). Z každé otázky je možné získat 0,5 nebo 1 bod. Písemný test bude hodnocen stupněm A-F. Pro získání E je nutné získat minimálně 3 body, pro A je nutné získat 5 a více bodů. Závěrečná známka bude reflektovat známku ze závěrečné písemky a protokolů odevzdaných během semestru. V případě nejednoznačné klasifikačního stupně A až F bude navazovat zkouška ústní.

Okruhy otázek ke zkoušce:

Předmět biomechaniky a její dělení, Matematické a fyzikální metody v biomechanice, Metody měření v experimentální biomechanice, Hodnocení pohybu ve sportovní biomechanice a rehabilitaci, Klinická biomechanika, Biomechanika svalově kosterního systému, Charakteristiky biomateriálů a biokompatibilních materiálů, Definice biomateriálů, Ortotika a protetika, Namáhání a konstrukční návrh protéz, Inteligentní protézy

Osnova přednášek:

1 úvod do biomechaniky

2 Základy biomechaniky

3 Základy biomechaniky

4 Tolerance lidského těla

5 Biomechanika končetin

6 Biomechanika buňky

7 Biomechanika páteře

8 Biomechanika kardiovaskulárního systému

9 Biomechanika kostní tkáně

10 Reologie a Hookův zákon

11 Ultrazvuk a mechanika tkání

12 Biomechanika v robotické rehabilitaci

13 Zkouška

Osnova cvičení:

1 Úvod do biomechaniky

2 Pohyb a rovnováha

3 Pohyb a rovnováha

4 Měření povrchových vlastností pomocí AFM

5 Biomechanika buněk - měření mechanických vlastností buněk/liposomů pomocí AFM

6 Biomechanika horních končetin

7 Biomechanika dolních končetin

8 Biomechanika měkkých tkání - Mapování mechanických vlastností měkkých materiálů

9 Biomechanika kosti

10 Biomechanika svalu

11 Biomechanika komplexních systémů

12 Biomechanika v robotické rehabilitaci

13 Zkouška

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.KUTÍLEK, Patrik a Adam ŽIŽKA. Selected chapters from experimental biomechanics. Prague: CTU, 2012. 167 s. ISBN 978-80-01-05114-6.

2.VALENTA, Jaroslav. Biomechanics. 1. vyd. v angl. Prague: Academia, 1993. 594 s. ISBN 80-200-0346-0.

Doporučená literatura:

1.DANIEL, Matej a Tomáš MAREŠ. Biomechanics of biomembranes. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 71 s. ISBN 978-80-01-03915-1.

2. RAMAKRISHNA, Seeram et al. An introduction to biocomposites. London: Imperial College Press, ©2004. x, 223 s. ISBN 1-86094-425-6.

3. FREITAS, Robert A. Nanomedicine. Volume IIA, Biocompatibility. Austin: Landes Bioscience, 2003. 348 s. ISBN 1-57059-700-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-2
Otáhal M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C2, salonek
místnost KL:B-326
Daniel M.
Otáhal M.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6183706.html