Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Softwarová podpora pro matematické modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBSPMM Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Eva Feuerstein
Přednášející:
Bartoloměj Biskup
Cvičící:
Bartoloměj Biskup
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - podpora matematického SW, demonstrace pomocí modelů a metodika řešení vybraných fyzikálních a biomedicínských problémů a procesů, praktické aplikace.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast maximálně na 3 cvičeních. Úspěšné absolvování (min. 50 % bodů) 2. testů psaných v průběhu semestru.

Hodnocení zkoušky:

Zkouška je realizována na počítači a spočívá v řešení 4 úloh, každá úloha hodnocena maximálně 25 body, doba na zpracování úloh - 100 minut. Hodnocení předmětu je realizováno podle stupnice ECTS na základě bodů získaných v semestrálních testech a u zkoušky.

Osnova přednášek:

1.Obecné principy při využívání matematického softwaru.

2.Jednodušší fyzikální jevy a jejich modelování I.

3.Jednodušší fyzikální jevy a jejich modelování II.

4.Vybrané modely pro respirační systém.

5.Modelování některých jevů v krevním řečišti.

6.Dynamika populačního růstu - biomedicínské aplikace.

7.Lineární PDR 2. řádu, jejich klasifikace.

8.Formulace úloh pro Poissonovu (Laplaceovu) rovnici.

9.Metoda sítí pro řešení Dirichletovy úlohy pro Poissonovu (Laplaceovu) rovnici.

10.Formulace úloh pro rovnici vedení tepla.

11.Metoda sítí pro řešení úlohy s počáteční a okrajovou podmínkou pro rovnici vedení tepla.

12.Formulace úloh pro vlnovou rovnici.

13.Metoda sítí pro řešení úlohy s počáteční a okrajovou podmínkou pro vlnovou rovnici.

14.Princip řešení inverzní úlohy.

Osnova cvičení:

1.Praktické příklady a ukázky zpracování s využitím matematického softwaru.

2.Příklady jednodušších fyzikálních jevů, jejich matematický model, řešení v MATLABu I.

3.Příklady jednodušších fyzikálních jevů, jejich matematický model, řešení v MATLABu II.

4.Vybrané příklady modelů pro respirační systém.

5.Modelování některých jevů v krevním řečišti, příklady.

6.Dynamika populačního růstu - biomedicínské aplikace.

7. Klasifikace lineárních PDR 2. řádu.

8.Okrajová úloha pro Poissonovu (Laplaceovu) rovnici. Příklady použití.

9.Řešení Dirichletovy úlohy pro Poissonovu (Laplaceovu) rovnici metodou sítí.

10.Rovnice vedení tepla, řešení úlohy s počáteční a okrajovou podmínkou pro rovnici vedení tepla metodou sítí.

11.Vlnová rovnice a příklady použití I.

12.Vlnová rovnice a příklady použití II.

13.Řešení úlohy s počáteční a okrajovou podmínkou pro vlnovou rovnici metodou sítí.

14.Princip řešení inverzní úlohy

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-EDWARDS, Henry C. and PENNEY, David E. Differential Equations and Boundary Value Problems, Computing and Modelling, 2nd ed. Upper Saddle River NJ 07458, Prentice Hall 2000, 781 p. ISBN 0-13-079770-7. Link na 5th ed. free download: https://kobooks.pro/book.html?book=186962&type=all#slide

Doporučená literatura:

-LOAN, Charles F. Van, Introduction to Scientific Computing, A Matrix-Vector Approach Using Matlab, 2nd ed. Upper Saddle River NJ 07458, Prentice Hall 2000, ISBN 0-13-949157-0

-HARMAN, Thomas L., DABNEY, James, RICHERT Norman, Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. 2nd ed. Pacific Grove CA 93950, Brooks/Cole 2000, 750 p. ISBN 0-534-37164-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-220
Feuerstein E.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-534
Biskup B.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. soft. inž. a IT bezpečno.
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6185906.html