Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBAF Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Milan Šiňor
Přednášející:
Milan Šiňor
Cvičící:
Milan Šiňor
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zabývá tématy: základy termodynamiky, kinetická teorie plynu, transportní jevy v plynech a kapalinách, elektromagnetické pole a jeho interakce s látkou, elektronová struktura atomů a molekul, fyzika nízkých teplot a supravodivost, magnetická rezonance a její aplikace, základy difrakce rentgenového záření a rentgenová strukturní analýza.

Požadavky:

Absolvování cvičení z předmětu s max. dvěma omluvenými absencemi.

Zkouška se skládá z písemného testu s možným ústním dozkoušením. Je možné získat max. 100 bodů a hodnocení je založeno na stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

1.Základy termodynamiky, stavové veličiny, první a druhý zákon termodynamiky.

2.Ideální plyn, děj izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický.

3.Kinetická teorie plynu.

4.Transportní jevy v plynech. Reálné plyny.

5.Kapaliny, transportní jevy v kapalinách.

6.Elektromagnetické pole a jeho interakce s látkou. Záření (absolutně) černého tělesa a jeho aplikace.

7.Elektronová struktura atomů a molekul.

8.Kvantová teorie přechodů v elektromagnetickém poli.

9.Fyzika nízkých teplot a supravodivost.

10.Magnetická rezonance - princip metody.

11.Magnetická rezonance v kondenzovaných látkách.

12.Jaderná magnetická rezonance v pevné fázi a kapalinách.

13.Rentgenová strukturní analýza, Symetrie krystalů a biologických objektů, Základy difrakce rentgenového záření.

14.Určování struktur krystalů, amorfních látek, částečně uspořádaných systémů, krystalizujících biologických látek

Osnova cvičení:

1.Základy termodynamiky, stavové veličiny, první a druhý zákon termodynamiky.

2. Ideální plyn, děj izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický.

3.Kinetická teorie plynu.

4.Transportní jevy v plynech. Reálné plyny.

5.Kapaliny, transportní jevy v kapalinách.

6.Elektromagnetické pole a jeho interakce s látkou. Záření (absolutně) černého tělesa a jeho aplikace.

7.Elektronová struktura atomů a molekul.

8.Kvantová teorie přechodů v elektromagnetickém poli.

9.Fyzika nízkých teplot a supravodivost.

10.Magnetická rezonance - princip metody.

11.Magnetická rezonance v kondenzovaných látkách.

12.Jaderná magnetická rezonance v pevné fázi a kapalinách.

13.Rentgenová strukturní analýza, Symetrie krystalů a biologických objektů, Základy difrakce rentgenového záření.

14.Určování struktur krystalů, amorfních látek, částečně uspořádaných systémů, krystalizujících biologických látek.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty alespoň na základní úrovni s podstatou některých fyzikálních jevů, na kterých je založena např. celá řada přístrojů a vyšetřovacích metod, se kterými se studenti v praxi setkávají.

Studijní materiály:

Povinná:

-FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. The Feynman lectures on physics. New York: Basic Books, c2010. http://www.feynmanlectures.caltech.edu/

-ATKINS, P. W., Julio DE PAULA a James KEELER. Atkins' physical chemistry. Eleventh edition. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-876986-6.

-THORNTON, Stephen T. a Andrew F. REX. Modern physics for scientists and engineers. 3rd ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2006. ISBN 0-534-41781-7.

Doporučená:

-KONDEPUDI, D. K. a Ilya PRIGOGINE. Modern thermodynamics: from heat engines to dissipative structures. Second edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2015. ISBN 978-1-118-37181-7.

-HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Fundamentals of biophysics and medical technology. 2nd, rev. ed. Brno: Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-5758-6.

-HORNAK Joseph P. The Basics of MRI. J.P. Hornak, 1996-2019. http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/edu/F7AMBAF/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-720
Šiňor M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Šiňor M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6183906.html