Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra mechaniky a materiálů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
18XADN Analýza dopr.nehod-s
 
Předmět není vypsán
18Y1AN Analýza silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18WASN Analýza silničních nehod
 
Předmět není vypsán
18Y2AN Analýza silničních nehod
 
Předmět není vypsán
18YASN Analýza silničních nehod
 
Předmět není vypsán
18AMC Anatomie a mobilita člověka
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
18YAMB Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka
 
Předmět není vypsán
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18WAMB Anatomie,mobilita a bezpečnost člověka
 
Předmět není vypsán
18Y1AM-E Anatomy, Mobility and Safety of Man
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18APP Aplikovaná pružnost a pevnost
 
Předmět není vypsán
18APPL Aplikovaná pružnost a pevnost
 
Předmět není vypsán
18BME Bezkontaktní měření v experimentální mechanice
 
Předmět není vypsán
18XBC Biomech. člověka a n
 
Předmět není vypsán
18BBC Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě
 
Předmět není vypsán
18BBCL Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě
 
Předmět není vypsán
18Y1PS-E Computer Simulations in Mechanics anglicky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y1PD-E Computer Simulations in Transportation anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18XNDP Diplomová práce
 
česky KZ 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
1811DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
18X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
18DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
18DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
18DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
18XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0P+24C Předmět není vypsán
18XNDD Diplomová práce pro studijní program DS
 
česky Z 18 0P+20C Předmět je vypsán
18XNDS Diplomová práce pro studijní program IS
 
Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
18XNDM Diplomová práce pro studijní program LA
 
česky Z 18 0P+20C+70B Předmět je vypsán
18XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
18YDDC Dynamika dopravních cest a prostředků
 
Předmět není vypsán
18Y2DC Dynamika dopravních cest a prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1D1 Dynamika dopravních cest a prostředků 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y2D2 Dynamika dopravních cest a prostředků 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18DKS Dynamika konstrukcí a soustav
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
18DYKS Dynamika konstrukcí a soustav česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
18PZP-E Elasticity and Strength
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět není vypsán
18Y2EM Elektronová mikroskopie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y1MT-E Engineering Materials anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18YES1 Evropská standardizace 1
 
Předmět není vypsán
18YES2 Evropská standardizace 2
 
Předmět není vypsán
18Y1EM-E Experimental Methods in Mechanics
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1EM1 Experimentální metody 1
 
česky Předmět není vypsán
18Y1EM2 Experimentální metody 2
 
česky Předmět není vypsán
18Y1EV Experimentální metody a výpočtové modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1EZ Experimentální metody a zkoušky konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1EM Experimentální metody mechaniky česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y2MP-E Finite Element Method And Its Application
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18FE-E Finite Element Method and Its Application
 
Předmět není vypsán
18F1 Fyzika 1
 
Předmět není vypsán
18F2 Fyzika 2
 
Předmět není vypsán
18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18YGEM Geomechanika a zakládání staveb
 
Předmět není vypsán
18GAZ Geomechanika a zakládání staveb česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
18GES Geomechanika a zakládání staveb
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
18GEM Geomechanika a zakládání staveb
 
česky Předmět není vypsán
18KIDY Kinematika a dynamika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18KAD Kinematika a dynamika česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
18KIAD Kinematika a dynamika
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
18KD Kinematika a dynamika
 
česky Předmět není vypsán
18YKDS Kmitání diskrétních soustav v dopravě
 
Předmět není vypsán
18YKM Kompozity - materiály budoucnosti
 
Předmět není vypsán
18YKM1 Kompozity - materiály budoucnosti 1
 
Předmět není vypsán
18KKM Kovy a kovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
18XN1 Magisterský projekt 1 Z 2 0P+2C+4B Předmět je vypsán
18X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
18XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS
 
Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
18XN2 Magisterský projekt 2
 
Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
18X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
18XN2S Magisterský projekt 2 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
18XN3L Magisterský projekt 3
 
česky Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
18XN3 Magisterský projekt 3
 
česky Z 1 0P+4C Předmět je vypsán
18X13 Magisterský projekt 3
 
anglicky Z 4 0P+5C Předmět není vypsán
18XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
18XN4L Magisterský projekt 4
 
česky Z 2 0P+5C+8B Předmět je vypsán
18XN4 Magisterský projekt 4
 
česky Z 8 0P+4C Předmět je vypsán
18X14 Magisterský projekt 4
 
anglicky Z 14 0+14 Předmět není vypsán
18XN4S Magisterský projekt 4 pro studijní program IS
 
Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
18XNDS-E Master Thesis for study programme IS
 
anglicky Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
18XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
18XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
18XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
18XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
18MTY-E Materials Science and Engineering
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět není vypsán
18Y1MX-E Materials in Transportation anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18MAT Materiál a technologie
 
Předmět není vypsán
18MC Materiálová cvičení
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18Y2MM Materiálové modely
 
Předmět není vypsán
18MTY Materiály česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
18MAT1 Materiály 1
 
česky Předmět není vypsán
18MRI1 Materiály 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
18MAT2 Materiály 2
 
česky Předmět není vypsán
18MRI2 Materiály 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18MKVD Materiály pro konstrukce v dopravě
 
Předmět není vypsán
18MKD Materiály pro konstrukce v dopravě
 
Předmět není vypsán
18MLP Materiály pro letecký průmysl
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
18Y1MT Materiály technické praxe česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18YMKM Mechanické kmitání
 
Předmět není vypsán
18MEC1 Mechanika 1
 
Předmět není vypsán
18MEC2 Mechanika 2
 
Předmět není vypsán
18MECK Mechanika konstrukcí česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
18YMKP Metoda konečných prvků (MKP) a její aplikace
 
Předmět není vypsán
18Y2M1 Metoda konečných prvků 1
 
Předmět není vypsán
18Y2M2 Metoda konečných prvků 2
 
Předmět není vypsán
18Y1MK Metoda konečných prvků a její aplikace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18YMM Modelování v mechani
 
Předmět není vypsán
18NTD Normativně technická dokumentace
 
Předmět není vypsán
18NK1B Nosné konstrukce 1.
 
Předmět není vypsán
18NMM Numerické metody mechaniky
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
18NUMM Numerické metody mechaniky česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
18NMMD Numerické metody mechaniky a dynamiky
 
Předmět není vypsán
18NUM Numerické modelování
 
Předmět není vypsán
18Y1NM Numerické modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y2OB Optická bezkontaktní měření deformací česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2PP Plasticita a dynamická pevnost
 
Předmět není vypsán
18PTP Plasticita a teorie porušení
 
česky Předmět není vypsán
18PF-E Plasticity and Failure Theory
 
Předmět není vypsán
18PTP-E Plasticity and Failure Theory
 
Předmět není vypsán
18POM Pokročilé materiály
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
18POMY Pokročilé materiály česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y2PK Polymery a kompozitní materiály
 
česky Předmět není vypsán
18YPSA Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
Předmět není vypsán
18Y1PA Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1PD Počítačové simulace v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1PS Počítačové simulace v mechanice česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18XPXS Praxe pro studijní program IS
 
Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
18Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18YPSN Prevence silničních nehod
 
Předmět není vypsán
18Y2PD Produktovody a dopravníky
 
česky Předmět není vypsán
18X31-E Project 1
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X32P-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
18X32-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
18X33-E Project 3
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X31 Projekt 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
18X31D Projekt 1 DOS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
18X31S Projekt 1 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X31L Projekt 1 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X31U Projekt 1 TUL
 
česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
18X32P Projekt 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
18X32 Projekt 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
18X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
18X32D Projekt 2 DOS česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
18X32S Projekt 2 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X32L Projekt 2 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X32U Projekt 2 TUL
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
18X33 Projekt 3
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
18X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
18X33D Projekt 3 DOS
 
česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
18X33S Projekt 3 ITS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
18X33L Projekt 3 LED
 
česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
18X33U Projekt 3 TUL
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
18X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
18X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
18X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
18X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
18X05 Projekt AI,DI,ME - 05. semestr
 
Předmět není vypsán
18X06 Projekt AI,DI,ME - 06. semestr
 
Předmět není vypsán
18X07 Projekt AI,DI,ME - 07. semestr
 
Předmět není vypsán
18X08 Projekt AI,DI,ME - 08. semestr
 
Předmět není vypsán
18X09 Projekt AI,DI,ME - 09. semestr
 
Předmět není vypsán
18X10 Projekt AI,DI,ME - 10. semestr
 
Předmět není vypsán
18X24 Projekt a diplomová práce
 
Předmět není vypsán
18Y1PK Projektování konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1P1 Projektování konstrukcí 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y2P2 Projektování konstrukcí 2
 
Předmět není vypsán
18YPSP Provoz a spolehlivost produktovodů
 
Předmět není vypsán
18PZP Pružnost a pevnost česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
18PP Pružnost a pevnost
 
česky Předmět není vypsán
18SCF1 Seminární cvičení z fyziky 1
 
Předmět není vypsán
18SCF2 Seminární cvičení z fyziky 2
 
Předmět není vypsán
18XBBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 6B Předmět není vypsán
18X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
18X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
18XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8B Předmět není vypsán
1811DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
18SDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Předmět není vypsán
18X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
18SDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Předmět není vypsán
18X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
18SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
18X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
18SDN Seminář z dynamiky
 
Předmět není vypsán
18SKAD Seminář z kinematiky a dynamiky
 
česky Z 0 0P+2C Předmět není vypsán
18SMM Seminář z mechaniky a materiálů
 
Předmět není vypsán
18SZPP Seminář z pružnosti a pevnosti
 
česky Z 0 0+1 Předmět není vypsán
18SPP Seminář z pružnosti a pevnosti česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
18STD Seminář z technické dokumentace česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
18SZST Seminář ze statiky
 
česky Z 0 0+1 Předmět není vypsán
18SS Seminář ze statiky česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
18STC-E Special Materials and Technology
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18SMT Speciální materiály a technologie
 
česky Předmět není vypsán
18STC Speciální materiály a technologie KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18SSP Spoje a spojovací součásti
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18SAS Spoje a spojovací součásti
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y1SN Staticky neurčité konstrukce
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18S-E Statics
 
Předmět není vypsán
18SAT Statika česky Z,ZK 4 2P+2C+14B Předmět je vypsán
18ST Statika
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
18S Statika
 
česky Předmět není vypsán
18SP Statika a pružnost
 
česky Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
18SSF Středoškolská fyzika
 
Předmět není vypsán
18TED-E Technical Documentation
 
anglicky KZ 2 1P+1C+8B Předmět není vypsán
18TED Technická dokumentace česky KZ 2 1P+1C+8B Předmět je vypsán
18TECD Technická dokumentace
 
česky Předmět není vypsán
18TECK Technická dokumentace
 
Předmět není vypsán
18TDKL Technická dokumentace v konstrukci letadel
 
Předmět není vypsán
18TEDL Technická dokumentace v letectví a aeronautice
 
česky Předmět není vypsán
18TFD Technická fyzika v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
18TM Technická mechanika
 
česky Předmět není vypsán
18TVYD Technologie výroby dopravních prostředků
 
česky KZ 3 2+0 Předmět není vypsán
18TGK Technologičnost konstrukcí v dopravě
 
česky KZ 4 2+0 Předmět není vypsán
18TAM Teoretická a aplikovaná mechanika
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
18TEAM Teoretická a aplikovaná mechanika česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
18TIK Teorie inženýrských konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
18Y2TI Teorie inženýrských soustav
 
česky Předmět není vypsán
18Y1TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18XN1C Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
18XN1C-E Thesis 1 anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
18XN2C Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
18XN2C-E Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
18XPXS-E Training course for study programme IS
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
18TTED Tvorba technické dokumentace
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
18XUKM Uhlík-nový konstr.ma
 
Předmět není vypsán
18YVSM Vybrané statě z mechaniky soustav v dopravě
 
Předmět není vypsán
18Y2VM Výpočtová mechanika v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18YVFM Výpočtové a fyzikální modelování soustav v dopravě
 
Předmět není vypsán
18Y1VF Výpočtové a fyzikální modelování soustav v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18VTD Výrobní technologie a provoz dopravních prostředků
 
Předmět není vypsán
18ZKM Zkušební metody konstrukcí a materiálů
 
Předmět není vypsán
18Y1ZD Základy dvojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1ZT Základy trojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel
Josef Kolář, Jitka Řezníčková 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18YUPD Úvod do projektování konstrukcí v dopravě
 
Předmět není vypsán
18CSU Části strojů
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16118.html