Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie inženýrských konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TIK Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ondřej Jiroušek, Petr Koudelka, Petr Zlámal
Cvičící:
Ondřej Jiroušek, Petr Koudelka, Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti získané v základních kurzech mechaniky v rámci bakalářského studia (zejména statika a pružnost) partiemi v oblasti matematické teorie pružnosti. Důraz je kladen především na rovinné a symetrické úlohy, dále pak na výpočet napětí a deformace na deskách a skořepinách. Posluchači jsou dále seznámeni s metodami modelování chování podloží využívaných při projektování liniových staveb.

Požadavky:

ukončené bakalářské studium

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí matematické teorie pružnosti především o výpočet napětí a deformace na deskách, stěnách a skořepinách. Dále pak v oblastech řešení rovinných úloh a úloh symetrie. Základní orientace v úlohách řešení problémů mechaniky za pomocí numerických metod a v úlohách interakce konstrukce s podložím.

Studijní materiály:

S. Timošenko: Pružnost a pevnost II, Technicko-vědecké vydavatelství, Praha, 1951

R. Halama et al.: Pružnost a pevnost, 2011, online: http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost

J. Brožovský, A. Materna: Základy matematické teorie pružnosti, 2012

V. Salajka: Pružnost a plasticita, 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1830006.html