Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geomechanika a zakládání staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18GAZ Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Linda Černá Vydrová
Přednášející:
Linda Černá Vydrová, Jitka Řezníčková
Cvičící:
Linda Černá Vydrová, Jitka Řezníčková
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Geologie (základy petrografie a stratigrafie), mechanika zemin (třídění základových půd, mechanické vlastnosti základových půd, propustnost), plošné základy (patky, pasy, desky, hloubka založení), stanovení únosnosti a deformace plošných základů, hlubinné základy - přehled prvků hlubinných základů, příklady jejich použití, piloty (rozdělení, technologie provádění).

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do geotechniky, seznámení se základy geologie (inženýrské geologie), mechaniky zemin, zakládání staveb (plošné základy, hlubinné základy, stavební jámy) a podzemního stavitelství

Studijní materiály:

Masopust, Jan: Zakládání staveb 1, Nakladatelství ČVUT Praha, 2015

Masopust, Jan: Zakládání staveb 2, Nakladatelství ČVUT Praha, 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6329906.html