Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná pružnost a pevnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18APP ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Rovinná napjatost a deformace. Nosné stěny, stěnová rovnice, okrajové podmínky, metody řešení. Desky, předpoklady řešení, desková rovnice, okrajové podmínky, metody řešení. Skořepiny, membránová a ohybová teorie. Ploché skořepiny. Rotačně symetrické skořepiny (potrubí, tlakové nádoby, nádrže). Stabilita válcových skořepin. Pružnoplastický stav a plastický stav ohýbaných nosníků. Reziduální napětí po úplném odtížení. Podstata porušování materiálů a kritéria pevnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24758305.html