Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kinematika a dynamika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18KIDY Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Fíla, Vít Malinovský, Petr Zlámal
Cvičící:
Tomáš Fíla, Vít Malinovský, Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Tření. Přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika tuhého tělesa. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené, netlumené a tlumené. Základy teorie rázu. Základy kmitání soustav s dvěma stupni volnosti.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Řešení úloh kinematiky hmotného bodu a tělesa. Sestavování pohybových rovnic. Řešení úloh kmitání s jedním stupněm volnosti a to pro kmitání volné a vynucené i viskózně tlumené. Aplikace na vybrané problémy dopravních soustav a prostředků.

Studijní materiály:

J. Jíra, M. Micka, P. Puchmajer: Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady. ČVUT 2010, 2. vydání.

J. Máca a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí: Řešené příklady, ČVUT 2015, 1. vydání.

V. Kufner, P. Kuklík: Stavební mechanika 20, ES ČVUT 1996.

Beer et al.: Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics, 11. vydání, McGraw-Hill, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7294006.html