Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Volitelné předměty Fakulta biomedicínského inženýrství

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17VCTZ Cloudové technologie ve zdravotnictví
Miroslav Mužný, Jan Mužík 
česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
17VIDZ Integrace dat ve zdravotnictví česky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
17VLTX Latex česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
17VMZK Matematika: základy kalkulu česky Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
17VMSV Modelování pro strojírenství a výrobu česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VPMD Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu
Jan Brož, Jan Mužík 
česky Z 2 2P Předmět je vypsán
17VRKM Rozšiřující kapitoly z matematiky česky Z 2 2P Předmět je vypsán
17VSBMF Seminář z biomechaniky pro fyzioterapeuty česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VSF1 Semináře z fyziky 1 česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
17VVAS Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VVKFB Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
 
česky Z 2 2P Předmět je vypsán
17AVARP1 Výzkumný projekt I. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP2 Výzkumný projekt II. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP3 Výzkumný projekt III. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VUMA Úvod do mobilních aplikací a systémů česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AVACC Čeština pro cizince - začátečníci anglicky KZ 3 4C KZ 3 4C Předmět je vypsán
17VRIP Řízení inovačních projektů česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/f7-volitelne.html